Project Description

dr Tomasz Krawczyk

Starszy konsultant
Enterprise Europe Network
tj.krawczyk@uw.edu.pl

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. Obecnie zatrudniony na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiadacz certyfikatu European Foundation Certificate in Banking.Konsultant Enterprise Europe Network Central Poland. W ramach EEN CP odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

Prowadzi zajęcia, kursy, warsztaty z zastosowań ekonometrii na rynkach kapitałowych, modelowania ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięć innowacyjnych, statystyki i symulacji Monte Carlo, inwestowania w spółki technologiczne na rynkach kapitałowych.

Autor książek: „Modelowanie ryzyka inwestycyjnego – zastosowania praktyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel i programu GRETL” ,  „Metoda Monte Carlo w procesie inwestycyjnym”, „Analiza i zarządzanie ryzykiem w finansach korporacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel”.

Od marca 2016 r. pełni rolę wiceprzewodniczącego pakietu zadaniowego w obszarze współpracy z przemysłem w ramach projektu European Nuclear Science and Applications Research 2.

Prywatnie pasjonat lotnictwa cywilnego i wojskowego. W wolnych chwilach od zajęć lubi wycieczki rowerowe oraz piesze wycieczki ze swoim psem rasy Jack Russell Terrier.