Project Description

E-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej
Jak z niej (nie) korzystamy

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorzy

Nasze życie w coraz większym stopniu oplatają technologie cyfrowe. Wykorzystujemy je do wykonywania codziennych czynności: sprawdzamy prognozę pogody i rozkłady jazdy, zamawiamy taksówkę i pizzę, słuchamy muzyki, płacimy rachunki, dokonujemy transakcji bankowych. Funkcjonowanie w Sieci dla większości z nas jest już czymś z gruntu naturalnym i intuicyjnym. Czy to spostrzeżenie odnosi się również do naszych kontaktów z administracją publiczną? Czy odbywają się one za pośrednictwem nowych technologii?

Celem raportu jest określenie obecnego poziomu wykorzystania e-administracji w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej oraz sformułowanie rekomendacji pod kątem jej rozwoju. Skupiamy się na interakcjach między e-administracją a obywatelami (G2C) oraz między e-administracją a przedsiębiorstwami (G2B). W oparciu o dane Eurostatu z lat 2013–2015 przedstawiamy kondycję e-administracji w Polsce na tle dwóch grup krajów Unii Europejskiej: EU15 (tzw. kraje „starej Unii”, które przystąpiły do niej przed 2004 rokiem) oraz NMS12 (New Member States, czyli kraje, które przystąpiły do Unii po rozszerzeniu w 2004 roku, oprócz Polski). Omawiamy również najpopularniejsze obszary interakcji między obywatelami i przedsiębiorstwami a e-administracją (składanie dokumentów w formie elektronicznej i e-przetargi). Próbujemy wyjaśnić, dlaczego akurat w tych obszarach obywatele i firmy chętniej wchodzą zapośredniczone cyfrowo kontakty z administracją. Przedstawiamy także wzorcowe rozwiązania z portalu brytyjskiego, www.gov.uk. W części końcowej raportu przedstawiamy miejsce Polski w międzynarodowych rankingach ucyfrowienia administracji publicznej tworzonych przez ONZ i OECD.

Sprawna i przyjazna e-administracja tworzy ważny impuls rozwojowy dla państwa. Pozwala zaoszczędzić czas obywateli, uprościć procedury i zmniejszyć koszty czynności administracyjnych. Mamy nadzieję, że wnioski i rekomendacje przedstawione w naszym raporcie staną się punktem wyjścia do dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju e-administracji w Polsce.