Project Description

GO DIGITAL! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MSP

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat.

Kompetencje cyfrowe zawarte są w szeroko rozumianych kompetencjach obszaru ICT (ang. Information and Communications Technology — ICT), w tym również IT (ang. Information Technology) i IS (ang. Information Systems).

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji ICT organizacji oznacza nie tylko zdolność wykorzystywania odpowiednich aplikacji czy zasobów Internetu, wymaga również umiejętności dopasowania IT do prowadzonego biznesu, zarządzania zasobami informatycznymi organizacji, zarządzania procesami i projektami, budowania równowagi między długookresową strategią firmy a doskonałością operacyjną. Niewiele przecież znaczy ładnie graficznie zaprojektowany portal internetowy, jeśli nie kryje się za nim zintegrowany proces logistyczny realizacji zamówienia, które klient złożył przez Internet. Nie wystarcza więc sama technologia – by jej zastosowanie przyniosło efekt ekonomiczny należy ją zintegrować z procesami biznesowymi. Szybsza i lepsza realizacja procesów obsługi klientów sprawi, że klienci będą zadowoleni i lojalni, a ich satysfakcja przełoży się na wyniki finansowe organizacji.

Wykorzystując szeroko rozumiane kompetencje w obszarze IT organizacje są w stanie tworzyć innowacyjne rozwiązania zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i przekraczając jego granice, mogą oferować klientom wartość, której oczekują i taką, której nie są jeszcze świadomi, zdołają użyć technologii do robienia rzeczy, których jeszcze nie robią.

Diagnoza luki w kompetencji cyfrowych polskich małych i średnich przedsiębiorstw powinna zatem stanowić punkt wyjścia w budowaniu rekomendacji odnośnie wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przez MSP.