Project Description

Internetowe Rewolucje.
Ewaluacja programu

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

Polskie firmy czeka wkrótce ostra konkurencja w warunkach unijnego Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące 99,8% wszystkich firm w Polsce i wytwarzające niemal połowę PKB, wloką się w cyfrowym ogonie Europy: nie korzystają z prostych narzędzi cyfrowych do zarządzania firmą, nie wiedzą, jak zaprząc media społecznościowe do sprzedaży i marketingu, nie posługują się możliwościami chmury obliczeniowej i rzadko angażują się w handel elektroniczny. Pod względem ucyfrowienia przedsiębiorstw (wdrażania technologii cyfrowych) Polska lokuje się na czwartym miejscu od końca, wyprzedzając tylko Rumunię, Łotwę i Węgry. Cyfrowa transformacja w polskich firmach jest niemożliwa bez cyfrowo kompetentnych pracowników. A tych brakuje na polskim rynku pracy: Polacy w wieku produkcyjnym (25-64) mają znacznie gorsze kompetencje cyfrowe niż przeciętni Europejczycy: co trzeci Polak nie posiada żadnych umiejętności cyfrowych. Bardziej zaawansowanymi umiejętnościami cyfrowymi może się pochwalić zaledwie co ósmy; tymczasem w krajach UE15 (które przystąpiły do Unii Europejskiej przed 2004 r.) – co trzeci.

Internetowe Rewolucje to akcja edukacyjna prowadzona przez Google na rzecz rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki. Celem akcji jest podniesienie poziomu umiejętności internetowych wśród studentów oraz poziomu ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw.

W tym raporcie kreślimy portret osób, które przyszły na szkolenia, pod kątem poziomu ich umiejętności cyfrowych. Co już potrafią robić, a czego jeszcze muszą się nauczyć, żeby pracodawcy chcieli ich zatrudniać? Dlaczego przyszli na szkolenia? Czego się na nich nauczyli od ekspertów Internetowych Rewolucji? Które z nabytych umiejętności wykorzystali w praktyce na rynku pracy?