Project Description

Analiza przedmiotu handlu elektronicznego
w perspektywie utworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

Niniejsza analiza dotyczy problemu klasyfikacji przedmiotu transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. Na podstawie obowiązujących dyrektyw, orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wniosków legislacyjnych zestawione zostają kluczowe cechy decydujące o tym, czy przedmiotem danej transakcji jest towar, czy usługa. W artykule opisana zostaje strategia prawnego porządkowania przestrzeni wirtualnej: za pomocą tworzenia kolejnych typów usług społeczeństwa informacyjnego oraz przez postrzeganie transakcji jako procesu. W ramach tak postrzeganej transakcji, obejmującej etapy klasyfikowane zarówno jako swobodny przepływu usług, jak i towarów, konieczna jest ocena elementu przeważającego, najistotniejszego. Brak jednak jednolitych kryteriów, umożliwiających ich uniwersalne stosowanie. Ich tworzenie przez orzecznictwo TSUE może zostać zablokowane przez wspomniany proces tworzenia kolejnych typów usług w ramach jednolitego rynku cyfrowego.