Project Description

DR JUSTYNA POKOJSKA

Koordynatorka programu Jobs & Skills for the Future
Instytut Socjologii UW

Z zamiłowania społecznik, z wykształcenie socjolog, pracuje w obszarze Programu Społecznego. Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 2016 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pasjonatka badań terenowych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kompetencji cyfrowych i sytuacji zawodowej kobiet w Polsce. Bada rynek pracy z perspektywy kobiecej i popularyzuje wyniki swoich badań, by walczyć z nierównościami i stereotypami zawodowymi.

od 2016 – adiunkt w Instytucie Socjologii UW

2016 – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Instytut Socjologii UW

2011 – magister socjologii, Instytut Socjologii UW

 1. Pokojska J. (2017). Granice na pograniczu? Przypadek pogranicza polsko-słowackiego. Sromowce Niżne – Czerwony Klasztor, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ISBN 978-83-7383-909-0
 1. Pokojska J. (2017). Pienińskie pogranicze polsko-słowackie – w stronę transgranicza?.W: Sąsiedztwa III RP – Słowacja. Zagadnienia Społeczne. Dębicki M., Makaro J., red., Wydawnictwo Gajt, Wrocław,  ISBN 978-83-62584-94-9
 2. Pokojska J. (2015). Dialektyka granicy na pograniczu polsko-słowackim: codzienność „przekraczania” granicy państwowej. W: Konstrukcje i destrukcje tożsamości V. Granice stare i nowe, Polska Akademia Nauk (w recenzji).
 3. Pokojska J., Dworzański P. (2014). Aktywność publiczna imigrantów z Wietnamu. Studium przypadku gminy Lesznowola. W: Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 4. Pokojska J., Dworzański P., Szaranowicz-Kusz M., Zielińska D. (2014). The participation of foreigners in the political life of local communities. Obstacles, fears, prospects for development. Results of qualitative surveys. W: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU. Łodziński S., Pudzianowska D., Szaranowicz-Kusz M., red. Warszawa, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Instytut Socjologii UW.
 5. Pokojska J. (2013). Die Mundart der Bewohner der polnischen Zips als Mittel zum Erhalt und zur Reproduktion ethnischer Identität im polnisch-slowakischen Grenzgebiet. W: Region, Staat, Europa. Regionale Identitäten unter den Bedingungen von Diktatur und Demokratie in Mittel- und Osteuropa (Schriften des BKGE, Bd. 50, jednocześnie Schriften des Europäischen Netzwerks Erinnerung und Solidarität, Bd. 50). Huterer A., Olschovsky B., red. München, Oldenbourg.
 6. Pokojska J. (2013). Kultura etniczna mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Analiza przypadku wsi Jurgów. W: Rzeczywistość wielokulturowa. Dyczewski L., Jurek K., red. Lublin, Wydawnictwo KUL.
 7. Kopczyńska J. (2011). ‘Śpiskie osprawianie’, czyli polska gwara spiska jako residuum kultury i tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. W: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Leszczyńska K., Skowronek K., red. Kraków, Wydawnictwo AGH.
 8. Anacka M., Jaźwińska E., Kaczmarczyk P., Kopczyńska J., Łukowski W., Mostowska M., Napierała J., Okólski M. (2011). Etnosondażowe podejście do badania migracji jako procesu społecznego. W: Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne.  Kaczmarczyk P. red. Warszawa, Wydawnictwo Scholar, 68-154.
 1. Pokojska J. (2017). Participation of the Vietnamese Community in Poland in the Socio-Political Life at the Local Level: Present Situation and Prospects for the Future, Central and Eastern European Migration Review, Vol. 6, No. 2, 2017.
 2. Kopczyńska J. (2012). Językowy powrót do korzeni – recenzja naukowa publikacji N. Dołowy-Rybińskiej. Studia Socjologiczne 3/2012(206).
 3. Włoch R., Kopczyńska J., Ogrodzki P. (2008). Idea partnerstwa w praktyce programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Warszawa, Fundacja „Fundusz Współpracy”.
 1. Pokojska J. (2018). Kobiety w „męskich” zawodach. Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
 2. Pokojska J. (2017). Rak piersi nie ma metryki, Raport DELab UW dla Braster i OnkoCafe.
 3. Pokojska J. (2017). Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet, Raport DELab UW dla Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet.
 4. Pokojska J. (2016). Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.
 5. Pokojska J. (2016). Aktywni+. Absolwentki z fachem w ręku. Sytuacja zawodowa kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym, Raport DELab UW dla Gumtree.pl.
 6. Pokojska J. (2015). Agentki Cyfrowej Zmiany. Kompetencje cyfrowe kobiet w Polsce, Raport DELab UW.
2018 – “Kobiety w “męskich” zawodach (DELab UW)

2017 – “Rak piersi nie ma metryki” (DELab UW)

2017 – “Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet(DELab UW)

2016-2017 – Projekt Horyzont 2020 p.t.: “Making Supplier Networks Transparent Understandable and Responsive – ChainReact” (DELab UW)

2016 – “Flatsharing Millenialsów 2016: jak żyją, jak mieszkają, jak się dogadują” (DELab UW)

2016 – “Absolwentki z fachem w ręku – badanie sytuacji zawodowej kobiet z wykształceniem średnim technicznym i zawodowym” (DELab UW)

2015 – „Kariera dwutorowa sportowców w Polsce – diagnoza sytuacji” (DELab UW)

2014-2015   – „Analiza procesu przyznawania praw wyborczych migrantom na przykładach wybranych krajów UE – przypadek Polski” (Instytut Socjologii UW, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM))

2014 – „Partycypacja wyborcza diaspory polskiej w wyborach krajowych od 1989 roku” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2012-2013 – „Possibilities and realities of return migration (PREMIG)” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2010-2011 – „Mobilność i migracje w dobie transformacji – wyzwania metodologiczne” (Ośrodek Badań nad Migracjami UW)

2008 –„Mobilność młodych pracowników naukowych” (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE)

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce (w latach 2009/2010 oraz 2010/2011).

Stypendium dla najlepszych doktorantów (w latach 2011-2015).

WYBRANE WYSTĄPIENIA

27 czerwca 2018 roku
Ekspert w audycji „EKG” w Radiu TOK FM

Dr Justyna Pokojska występowała jako ekspert w audycji  EKG, prowadzonej przez Macieja Głogowskiego .Wraz z  Agnieszka Chłoń-Domińczak, i Ignacy Morawski rozmawiały o pozycji kobietach na Polskim rynku pracy. Skupiły się głównie na kobietach zakładających własne biznesy, wychodząc od tezy, że co trzecia firma w Polsce jest założona przez kobietę.

Więcej informacji: TUTAJ

23 maja 2018 roku
XII Konferencja Sieci Przedsiębiorczych Kobiet „Smarter Together”

Dr Justyna Pokojska wystąpiła jako prelegent na XII Konferencji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet „Smarter Together”. Przedstawiła wyniki badań z raportu Kobiety w ‘męskich’ zawodach.
W wydarzeniu brało udział ponad 500 przedsiębiorczych kobiet, które rozmawiały o partnerstwie, wartościowej współpracy i najnowszych technologiach.

Raport jest dostępny na stronie: https://www.delab.uw.edu.pl/pl/kobiety-w-meskich-zawodach/

Więcej informacji: TUTAJ

5 kwietnia 2018 roku
Premiera raportu „Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet”, PAP 

Dr Justyna Pokojska szczegółowo przedstawiła wyniki badań z raportu jej autorstwa „Zawód: Prezeska! Diagnoza przedsiębiorczości kobiet” wykonanego na zlecenie Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet. Jak wynika z raportu Polki zakładają własne firmy przede wszystkim z chęci przejścia „na swoje” i rozwoju osobistego, a nie trudnej sytuacji zawodowej, w której się znalazły. W zdecydowanej większości przypadków przedsiębiorczynie znajdują wsparcie wśród swoich najbliższych, zdarza się jednak później, że ich sukcesy wzbudzają zazdrość w rodzinie.

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ

26 marca 2018 roku
Gala Finałowa „Biznes w kobiecych rękach 2017” 

Dr Justyna Pokojska wystąpiła na uroczystej gali finałowej 4 edycji programu Biznes w Kobiecych organizowanego przez Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. W wystąpieniu przedstawiła najnowsze badania DELab UW o kobietach w zawodach postrzeganych za męskie. Podkreślała, że kobiety mają ogromny potencjał, by zajmować stanowiska dyrektorów, menedżerów wysokiego szczebla lub działać w obszarze STEM. W wydarzeniu wzięło udział 60 przedsiębiorczych uczestniczek, które założyły 40 firm w ramach tegorocznej edycji programu.

Raport jest dostępny na stronie:  https://www.delab.uw.edu.pl/kobiety-w-meskich-zawodach/

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ

1 marca 2018 roku
Ekspert w audycji „OFF Czarek” w Radiu TOK FM

Dr Justyna Pokojska występowała jako ekspert w audycji OFF-Czarek prowadzonej przez Cezarego Łasiczkę. Rozmowa toczyła się wokół tematu kobiet w męskim świecie i wyników badań najnowszego raportu opublikowanego przez DELab UW „Kobiety w męskich zawodach”.

Raport do pobrania na stronie https://www.delab.uw.edu.pl/pl/kobiety-w-meskich-zawodach/

Rozmowa do posłuchania: TUTAJ

21 lutego2018 roku
Premiera raportu „Kobiety w „męskich” zawodach, PAP

W ramach premiery raportu autorstwa dr Justyny Pokojskiej odbyła się  debata na temat miejsca i roli kobiet w branżach, które przypisywane są mężczyznom, m.in. w branży technologicznej. W wydarzeniu wzięli również udział: Katarzyna Wierzbowska, Prezes Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet; Karolina Kozłowska, Prezes Smart Technology Group; Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych; Katarzyna Majewska, Członek Zarządu Citi Handlowy; oraz Łukasz Wierciński, Roche Global IT Solutions Centre.

Więcej informacji o wydarzeniu: TUTAJ 

Regularny udział w roli eksperta w programie „Fajka Pokoju” w telewizji Polsat News 2 

Dr Justyna Pokojska cyklicznie występuje jako ekspert w programie  telewizyjnym prowadzonym przez Jolantę Fajkowską. W programie występują ekspertki z różnych dziedzin naukowych i poruszają ważne społeczne tematy we współczesnej Polsce.

Archiwalne nagrania dostępne TUTAJ

PUBLIKACJE DELab UW