Project Description

Loading...

O kobietach, które zdecydowały się wkroczyć do świata tradycyjnie uznawanego za męski – czyli świata dyrektorów, menedżerów wysokiego szczebla i naukowców branży STEM*.

*STEM: nauka (Science), technologia (Technology), inżynieria (Engineering) i matematyka (Mathematics).

Ostatnimi czasy wiele uwagi poświęca się dyskusjom na temat różnic i podobieństw, pomiędzy kobietami i mężczyznami. Uwaga kierowana jest nie tylko na sferę prywatną (domową), ale też zawodową. Warto zatem przyjrzeć się bliżej tej rzeczywistości zawodowej, w której przy­chodzi nam wszystkim funkcjonować. Niniejszy raport z badań przeprowadzonych na ten temat przez ośrodek badawczy DELab UW dla Sieci Przedsiębiorczych Kobiet to próba zdiagnozowania roli i znaczenia przedsiębiorczych kobiet w świecie, w którym do tej pory obecni byli praktycznie wyłącznie mężczyźni. Mamy nadzieję, że wnioski płynące z tej analizy, staną się przyczynkiem do dalszej dyskusji o przedsiębiorczych kobietach i zmieniają­cym się wokół nich świecie.

Czy Polacy nadal tak stanowczo dzielą zawody na kobiece i męskie?

Raport przedstawia wyniki badań DELab UW przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków, gdzie zmapowaliśmy, jak wygląda „męski świat” rynku pracy w Polsce. Warto zauważyć, że pomimo postępujących zmian kulturowych i coraz szerzej otwierającego się rynku pracy, stereotypy na temat miejsca kobiet w społeczeństwie oraz zawodów, które są dla nich niejako „natural­ne” nadal są silnie podtrzymywane i odtwarzane przez nowe pokolenia.

Zawody uważane za „męskie” i „kobiece”

Źródło: Badania DELab UW.

Zawody związane z nowymi technologiami

Źródło: Badania DELab UW.

Kobiety w świecie nowych technologii

Z badania wynika również, że Polacy za „męskie” postrzegają też zawody związane z nowymi techno­logiami – i choć powszechna digitalizacja miała przyczynić się między innymi do demokratyzacji ról społecznych i zatarcia podziału na zada­nia dla mężczyzn i dla kobiet – widać wyraźnie, że świat komputerów i programowania jest zdominowany przez mężczyzn.

Jakie przeszkody kobiety muszą pokonać, żeby dostać się do „męskiego” świata?

Raport bazuje również na wnioskach z pogłębionych badań jakościowych przepro­wadzonych z przedsiębiorczymi kobietami, którym udało się osiągnąć sukces zawodowy w tzw. „męskim świecie”. Wśród rozmówczyń znalazły się kobiety nauki, inżynierki, a także dyrektorki i właścicielki dużych firm, którymi z powodzeniem zarządzają. Jak udało im się przebić mur stereotypów i zawojować zma­skulinizowanym światem „na wysokim szcze­blu” i czy szpilki im w tym przeszkadzały?

Autorka raportu

dr Justyna Pokojska

Premiera raportu w Centrum Prasowym PAP

21 lutego 2018 r. odbyła się debata pt. „Kobiety w męskim świecie”, podczas której dr Justyna Pokojska zaprezentowała wyniki raportu „Kobiety w „męskich” zawodach”. Podczas debaty poruszano temat miejsca i roli kobiet w branżach, które przypisywane są mężczyznom, m.in. w branży technologicznej.

W debacie wzięli udział:
– dr inż. Karolina Kozłowska, CEO SmartTechnology Group,
– Katarzyna Majewska, członek Zarządu Citi Handlowy,
– dr Justyna Pokojska, autorka badania, ośrodek badawczy DELab UW,
– Katarzyna Wierzbowska, prezes Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet,
– Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych,
– Michał Borny, prezes Zarządu Britenet sp. z o.o.
– Łukasz Wiercinski, senior team manager Roche Polska.