Project Description

Raport DELab UW:
Kompetencje cyfrowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Polska gospodarka pod względem poziomu ucyfrowienia zajmuje jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji Unii Europejskiej, pozostając w tyle nie tylko za wszystkimi państwami „starej” UE, ale nawet za większością nowych krajów członkowskich.

Główną przyczyną tego odstawania od unijnej średniej jest niski poziom ucyfrowienia małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących większość działających w kraju podmiotów gospodarczych. Dane DESI i Eurostatu dowodzą, że polskie MSP mają problem z przyjmowaniem rozwiązań cyfrowych, które upraszczają i przyspieszają procesy decyzyjne i zarządcze (systemy EDI i ERP), pozwalają na efektywniejszą analitykę biznesową (chmura obliczeniowa), upraszczają transakcje (e-handel czy e-faktury), pozwalają budować relacje z otoczeniem firmy (systemy CRM, media społecznościowe) lub ułatwiają dotarcie do nowych klientów i wkroczenie na nowe rynki (e-handel, ERP).

Źródłem problemów z wdrażaniem powyższych rozwiązań jest niedostrzeganie przez polskich przedsiębiorców ich użyteczności oraz deficyt kompetencji cyfrowych, szczególnie średniozaawansowanych, w kapitale ludzkim. Tymczasem w kontekście Jednolitego Rynku Cyfrowego poziom przyswojenia technologii cyfrowych przez MSP będzie przesądzał o ich sukcesie lub porażce, a w konsekwencji – o kondycji polskiej gospodarki. Warto się zatem zastanowić nad tym, co należy zrobić, by zainicjować i wspierać cyfrową rewolucję w polskich MSP.