Project Description

KRISTÓF GYÓDI

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Prowadzi liczne badania związane ze współczesnymi zmianami gospodarki, korzystając z nowych źródeł danych oraz metod badawczych opartych na analizie big data. Autor licznych raportów oraz recenzowanych artykułów, w tym opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach. Jego badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia funkcjonowaniu sieci Airbnb w kontekście wpływu na rozwój miast oraz sektor turystyczny. Jako pierwszy przeprowadził pogłębione badania o Airbnb w Polsce.

Członek zespołu badawczego NGI Forward działającego w ramach strategii Komisji Europejskiej Next Generation Internet. Zadaniem zespołu jest wypracowanie metodologii do identyfikacji wschodzących technologii oraz wskazywania powiązań między społecznymi wyzwaniami a rozwojem technologicznym. Powstałe badanie, oparte na różnych metodach z obszaru machine learning, jest istotnym wkładem w dziedzinie foresightu.

STRONA PROJEKTU NEXT GENERATION INTERNET   |    WYNIKI BADAŃ DELab UW

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW prowadzi zajęcia z makroekonomii.

W DELab UW od października 2015 roku.

2016: Otwarcie przewodu doktorskiego (Tytuł: Wpływ technologii cyfrowych na gospodarkę oraz nowe modele wytwarzania wartości)

2014-2015: Development Economics na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze w ramach programu Erasmus+

2010-2013: B.A. z Ekonomii Międzynarodowej na WNE UW

2013-2015: M.A. z Ekonomii Międzynarodowej na WNE UW

 1. Gyódi K., Śledziewska K. (2017), Is Schengen important for the economic cooperation of the V4?, European Union: Three Anniversaries: The Polish Perspective, pp. 173-187, E. Czarny, P. Folfas (eds.), SGH Publishing House, Warsaw 2017, ISBN: 978-83-8030-141-2.
 1. Gyódi K. (2018), Airbnb and Sustainable Tourism in European Cities: a Comparative Analysis with the Hotel Industry, Journal of Cleaner Production (Sharing Economy Special Issue – in review)
 2. Gyódi K., Ryś P.(2018), Modeling the Competition Between Uber and Licensed Taxi Drivers: The Role of Technology and Regulation, Electronic Commerce Research and Applications (Special Issue on „ICT and the Sharing Economy: Economic Perspectives on the New E-Commerce” – in review)
 3. Gyódi K., Sobolewski M., Ziembiński M. (2018), What Drives Price Dispersion in European E-commerce Industry?, Central European Economic Journal (in-print)
 4. Gyódi K. (2018), Airbnb and the Hotel Industry in Warsaw: An Example of the Sharing Economy?, Central European Economic Journal Vol 2 (49), pp. 23-34
 5. Gyódi K. (2017), Determinants of CEE Government Bond Spreads and Contagion Between 2001-2014, Acta Oeconomica Vol. 67 (2), pp. 235–256
 6. Gyódi K. (2014), The Impact of FDI on Bilateral Exports: The Case of the Automotive Industry in the Visegrad Countries, Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo, No. 37, pp. 57-77.
 1. Gyódi K. (2017), An Empirical Analysis on the Sharing Economy: The Case of Airbnb in Warsaw, Institute of Economic Research Working Papers, No.33/2017
 2. Gyódi K. (2017), Uber vs Licensed Taxi Drivers: A War between Technological Standards, Working Paper DELab UW No.2/2017
 3. Gyódi K. (2017), Airbnb and Booking.com: Sharing Economy Competing Against Traditional Firms?, Working Paper DELab UW No. 3/2017
 1. Gyódi K. (2017), Młode firmy i wysoki potencjał technologiczny szansą rozwoju gospodarczego Polski, Raport o Sytuacji Mikro i Małych Firm w Roku 2016, Bank Pekao
 2. Gyódi K. (2016), Are V4 enterprises ready to join the digital revolution?, Aspen Review Central Europe No. 03/2016, pp. 22-26
 3. Gyódi K., Śledziewska K., Zięba D. (2016), Wykorzystanie technologii cyfrowych w przedsiębiorstwach. Polska na tle państw unijnych, Buletin Euro Info No. 170, pp.27-30
 4. Gyódi K., Pugacewicz A., Śledziewska K., Sobolewski M., Włoch R., Ziembiński M. (2016), Analysis of the geo-blocking mechanism in the context of price differentiation in cross-border e-commerce in the European Union. Poland’s perspective, DELab UW Report
 5. Gauger I., Gyódi K. (2016), The Use of ICT Technologies by SMEs in Ukraine. DELab UW Report

Charakter nowych modeli biznesowych i ich znaczenie dla rozwoju rynków tradycyjnych na przykładzie Airbnb
Okres: 2018.06- 2020.06
Źródło finansowania: Narodowy Centrum Nauki, grant Preludium
Projekt id: 2017/27/N/HS4/00951
Kwota grantu: 104 570 PLN

SharOn: Opportunities for European Entrepreneurs in the Sharing Economy
Okres: 2017.12- 2019.12
Źródło finansowania: Komisja Europejska
Projekt id: 251-G-GRO-PPA-16-9953
Kwota grantu przyznana dla Uniwersytetu Warszawskiego: 60 249 EUR
Kwota grantu przyznana dla całego konsorcjum: 353 569 EUR
Konsorcjum: University of Warsaw (PL), Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (PL), Unione Regionale Delle Camere Di Commercio Industria, Artigianato E Agricoltuta Del Veneto (IT), Bic Bratislava. Spol. S.R.O. (SK), Bulgarian Industrial Association-Union Of the Bulgarian Business (BG), Tartu Science Park Foundation TSP (EST)

EU Engineroom: Explorations in Next Generation Internet Emerging Research Opportunities, Technologies and Methods
Okres: 2017.10- 2018.12
Źródło finansowania: Komisja Europejska
Projekt id: H2020-ICT-2017-1
Kwota grantu przyznana dla Uniwersytetu Warszawskiego: 125 500 EUR
Kwota grantu przyznana dla całego konsorcjum: 692 375 EUR
Konsorcjum: Nesta (UK), University of Warsaw (PL), Eurecat (ES)

Digital transformation and changes in the drivers of / obstacles to catching up in factory economies
Okres: 2018.01- 2018.04
Źródło finansowania: European Trade Union Institute
Projekt id: 1751-909
Kwota grantu przyznana dla Uniwersytetu Warszawskiego: 4900 EUR

 1. Gyódi K., ‘Airbnb and Sustainable Tourism in European Cities: a Comparative Analysis with the Hotel Industry’, 5th Global Conference on Economic Geography, University of Cologne, 24-29.07.2018
 2.  Gyódi K., ‘Determinants of Accommodation Prices Provided by Airbnb and the Hotel Industry’, 5TH International Workshop on the Sharing Economy, University of Mannheim, 28-29.06.2018
 3. Gyódi K., Ryś P.(2018), ‘Modeling the Competition Between Uber and Licensed Taxi Drivers: The Role of Technology and Regulation’, Warsaw International Economic Meeting, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 03-05.07.2018
 4. Gyódi K., ‘Airbnb and Booking.com: Sharing Economy Competing Against Hotel Industry?’, 3rd International DELab UW Conference „Ongoing Digitalisation of Economies and Society”, University of Warsaw, 29.09.2017
 5. Gyódi K., ‘Airbnb and Booking.com: Sharing Economy Competing Against Traditional Firms’, 4th International Workshop on the Sharing Economy, University of Lund, 15-16.06.2017
 6.  Gyódi K., ‘Airbnb and Booking.com: Sharing Economy Competing Against Traditional Firms’, Warsaw International Economic Meeting, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 04-06.07.2017
 7. Gyódi K., ‘The Sharing Economy vs. Traditional Firms: A War Between Standards?’, Competitive Advantage in the Digital Economy Forum, University of Warwick, Venice (Italy), 1-3.06.2017
 8. Gyódi K., ‘Sharing Economy in Warsaw: The Case of Airbnb’, Forum in Accounting, Business and Economics for Young Researchers and Academic Staff, University of Lodz, 06.04.2017
 9. Gyódi K., Sobolewski M., Ziembiński M., ‘What Drives Price Dispersion in European E-commerce Industry?’ 9th Annual EuroMed Conference: „Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, EMAB (Euromed Academy of Business), University of Warsaw, 14-16.09.2016
 1. Gyódi K., ‘Airbnb and Booking.com: Sharing Economy Competing Against Traditional Firms’, 9th International Conference on Applied Economics: Contemporary Issues in Economy, Polish Economic Society, Institute of Economic Research, Toruń, 22-23.06.2017
 2. Gyódi K., Sobolewski M., Ziembiński M., ‘What Drives Price Dispersion in European E-commerce Industry’, XXVII Conference of the Faculty of Economic Sciences at the University of Warsaw, Serock, 23-24.09.2016
 1. Gyódi K., Paliński M., ‘Data-Driven Topic Identification for the Next Generation Internet’, EIS Expert Workshop on big data as a statistical source of innovation indicators, MERIT (Maastricht University), Deloitte Belgium, European Future Innovation System Centre (EFIS), Nesta, and Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI), Brussels (Belgium), 19.03.2018
 2. Gyódi K., Paliński M., ‘Data-Driven Topic Identification for the Next Generation Internet’, NGI Matchmaking Event, The National Contact Points ICT/NGI, Imaginove and CCI of Lyon, Lyon (France), 01.02.2018
 3. Gyódi K., IoT zmieni wszystko: nowe modele wytwarzania wartości od fabryki do konsumenta, Forum Ekspansji Internetu Rzeczy, Toruń Technology Park, 30.11.2017
 4. Udział w panelu dyskusyjnym: Digital transformation of services over a decentralised Internet. The case of financial services and new technologies, Central European Internet Governance Forum 2017, IGF Poland, 21.11.2017
 5. Gyódi K., ‘ICT Sector in V4: Young Firms and SMEs’, V4 Goes Innovative – State of Play and Way Forward, Embassy of the Republic of Poland in Prague, 21.11.2016
 6. Gyódi K, ‘Determinants of Government Bond Yields and Contagion During The Crises in the CEE Countries’, Warsaw Economic Seminar, University of Warsaw, 3.12.2015

PUBLIKACJE DELab UW