Project Description

Łukasz Jonak

Kierownik projektu Maszyna Społeczna
Instytut Socjologii UW
lukasz@jonak.info

Prowadzi projekt badawczy analizujący ekosystem projektów blockchainowych w Polsce i zagranicą.

Strona projektu Maszyna Społeczna.

Jego zainteresowania naukowe sytuują się na przecięciu socjologii, nauk poznawczych i technologii informacyjnych; stara się zrozumieć, w którym kierunku musi zmierzać socjologia, by adekwatnie opisywać współczesny świat społeczny. W szczególności zajmuje się społecznymi aspektami i konsekwencjami funkcjonowania technologii blockchainowych – problematyce governance, regulacjami, podejmowaniem decyzji i zarządzaniem tożsamością w systemach zdecentralizowanych

W DELab UW od stycznia 2015 r.

–   Uniwersystet Warszawski, socjologia (2002) i polonistyka (2001)

2006 (współredakcja). Re: internet – społeczne aspekty medium. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Krejtz, K., Biele, C., & Jonak, Ł. (w druku). Dynamika uwagi wzrokowej a zaangażowanie poznawcze w trakcie czytania hipertekstu. Studia Psychologiczne.

Jonak, Ł. (2014). Hiperhumanizm, czyli dlaczego kultura nie może wyjść poza samą siebie. Przegląd Humanistyczny, (1), 53 – 63.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012). Understanding the social cascading of geekspeak and the upshots for social cognitive systems. Understanding and modelling collective phenomena, 27–32.

Paradowski, M. B., Chen, C.-C., Cierpich, A., & Jonak, Ł. (2012a). From Linguistic Innovation in Blogs to Language Learning in Adults: What do Interaction Networks Tell us? Procs Symp on Social Computing–Social Cognition–Social Networks and Multiagent Systems.

Paradowski, M. B., & Jonak, Ł. (2012b). Diffusion of linguistic innovation as social coordination. Psychology of Language and Communication, 16(2), 131–142.

Jonak, Ł. (2007). Sieci społeczne i dynamika sieciowa. in: K. Winkowska-Nowak & A. Rychwalska (eds.), Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Warszawa: Academica.

05.2014. Between Innovation and Coercion. Tarde–Durkheim Debate as a Defining Moment of Modern Sociology. From Diffusion of Practices to Practices of Diffusion. Workshop on the Circulation of Ideas, Procedures an d Regulations in Culture, Law and Economy. PTS, UKSW, UW. Warszawa

publikacje