Project Description

Łukasz Nawaro

Analityk DELab UW
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
l.nawaro@delab.uw.edu.pl

W DELab UW zajmuje się analizą i przetwarzaniem danych, od początku procesu – web scraping, data wrangling – po jego koniec, czyli wizualizację. Do tego celu wykorzystuje język programowania Python i jego biblioteki, takie jak pandas i matplotlib. Interesuje się szczególnie zbiorami danych tekstowych. Tworzył narzędzia na wewnętrzne potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracował przy projektach badawczych DELab UW, a obecnie pracuje w projekcie EU Engineroom z programu Horyzont 2020.

2017-obecnie – studia magisterskie; Informatyka i Ekonometria, specjalność: Data Science, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

2015-2017 – studia licencjackie; Ekonomia mIędzynarodowa, Uniwersytet Warszawski – Wydział Nauk Ekonomicznych

(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and methods”  (okres realizacji: listopad 2017 – luty 2019). Głównym celem projektu jest identyfikacja technologii, które odegrają przełomową rolę w kształtowaniu Internetu w najbliższych dwóch dekadach.