Project Description

dr Maciej Wilamowski

Koordynator programu Data Science
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
m.wilamowski@delab.uw.edu.pl 

Odpowiada za obszar Data Science zarówno od strony rozwiązywania problemów analitycznych, szkolenia kompetencji oraz budowania zespołów analitycznych. Śledzi aktualne trendy oraz pojawiające się nowe rozwiązania Machine Learningowe. W wolnych chwilach rozwija i wykorzystuje swoje kompetencje jako kaggler.

W ramach działań naukowych prowadzi badania z zakresu ekonomii behawioralnej.

Poza pracą czas poświęca na siatkówkę, rower i wspinaczkę.

W DELab UW od stycznia 2017 r.

2015 – tytuł doktora, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Wilamowski, M. (2012). Eksperymenty dydaktyczne. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Krawczyk, M., & Wilamowski, M. (2012). Organizacja rynku. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Kusztelak, P., & Wilamowski, M. (2012). Teoria Gier. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Krawczyk, M., Wilamowski, M. (2012). Organizacja rynku. Ekonomia eksperymentalna. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.