Project Description

Digitalizacja i internetyzacja a wzrost gospodarczy

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorzy

Mariusz Próchniak

Bartosz Witkowski

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano wyniki uzyskane w badaniu wpływu rozwoju wysokich technologii na wzrost gospodarczy. Rozważono 20 potencjalnie ważnych czynników z tej grupy. W celu wyciągnięcia adekwatnych wniosków, dokonano redukcji zbioru zmiennych niezależnych z wykorzystaniem podejścia FBMA. Następnie parametry modeli oszacowano z użyciem metody BMA. W analizach wykorzystano panel złożony z wielu zróżnicowanych między sobą regionów. Dlatego też rozważano przede wszystkim modele oszacowane na podstawie różnych grup krajów (jak UE, OECD, czy „kraje postsocjalistyczne”). Przeprowadzona analiza potwierdza spodziewany znaczny wpływ rozwoju technologicznego na wzrost gospodarczy w oparciu o liczne rozważone struktury, w oparciu o dane panelowe, przekrojowe, a także dane przestrzenne (z wykorzystaniem metod ekonometrii przestrzennej).