Project Description

Cyfryzacja w Ameryce Łacińskiej i Karaibach

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autor

Michał Gulczyński

W Working Paper “Cyfryzacja w Ameryce Łacińskiej i Karaibach” analizujemy, czy między tym regionem a krajami rozwiniętymi następuje konwergencja pod względem cyfryzacji oraz jakie działania podejmują kraje regionu na rzecz integracji cyfrowej. Okazuje się, że różnice w poziomie cyfryzacji poszczególnych krajów regionu wydają się stopniowo zacierać. Pod względem dostępności technologii informacyjnych i komunikacyjnych region dogania także kraje rozwinięte. Jednak choć technologie te mają znaczący wpływ na wielkość produkcji w regionie, nie zwiększają produktywności w takim stopniu, jak w krajach rozwiniętych.