Project Description

Raport DELab UW
Przyszłość pracy: między „uberyzacją” a automatyzacją

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autor

Rozwój technologiczny wiąże się z powstawaniem nowych modeli biznesowych i automatyzacją kolejnych zawodów. W jaki sposób wpłynie to na strukturę zatrudnienia i pozycję pracowników na rynku pracy?

W raporcie przyglądamy się rosnącej elastyczności rynku pracy pod wpływem technologii cyfrowych. Pokazujemy potencjał rozwoju modeli biznesowych powstających w ramach tzw. ekonomii współdzielenia; wzrost znaczenia zjawiska „pracy na żądanie”, wykonywanej za pośrednictwem platform internetowych; jak również prognozy dotyczące podatności poszczególnych zawodów na automatyzację. Wskazujemy również, jakie umiejętności pracownika mogą się okazać przepustką do sukcesu na elastycznym i wciąż zmieniającym się rynku pracy.

Raport przygotowany został przez zespół Digital Economy Lab Uniwersytetu Warszawskiego (DELab UW), partnerem projektu jest Orange.