Project Description

Milena Żuchowska

Konsultant
Enterprise Europe Network
m.zuchowska@uw.edu.pl

Milena Żuchowska jest konsultantem sieci Enterprise Europe Network; Konsorcjum dla Polski Centralnej. Jest odpowiedzialna za współpracę międzynarodową pomiędzy podmiotami sektora biznesu i nauki. Interesuje się procesem komercjalizacji, transferem technologii, prawem własności intelektualnej, innowacjami społecznymi.  Prekursorka działań na rzecz Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Posiada 2 letnie doświadczenie z zakresu innowacji społecznych, które realizowała z powodzeniem w organizacji non-profit w Stanach Zjednoczonych. Autorka artykułów o jakości życia osób z niepełnosprawnościami w USA i przedsiębiorczości społecznej. Organizowała konferencje międzynarodowe na temat zmiany wizerunku osób z niepełnosprawnościami z udziałem światowych autorytetów.