Project Description

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Autorki analizują determinanty rozwoju polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off, ze szczególnym uwzględnieniem roli instytucji wsparcia innowacji, źródeł finansowania, jak i kompetencji kadry zarządzającej niezbędnych do komercjalizacji wyników badań. Podkreślają znaczenie kompetencji w obszarach: ochrony własności intelektualnej (smart patenting), analizy ryzyka, rachunkowości, kształtowania modelu biznesowego, rozpoznania rynku i konkurencji.

Do rozwoju nowych innowacyjnych przedsięwzięć przyczynia się umiejętność globalnego myślenia ich założycieli już we wczesnych etapach działalności spółki. Sprostanie międzynarodowej konkurencji i realizacja strategii „Go Global” wymaga od spółek typu spin-off zbudowania takiego modelu biznesowego, który umożliwi nie tylko rozwój w fazie start-up, ale również osiąganie przychodów ze sprzedaży w fazie wczesnego rozwoju i dalszą ekspansję na rynek globalny. Autorki wskazują, że komercjalizacja i struktura kapitału intelektualnego stanowią fundamenty innowacyjnego modelu biznesowego szytego na miarę analizowanych spółek biotechnologicznych.

Doświadczenia międzynarodowe, zwłaszcza amerykańskie (Massachusetts Institute of Technology i Uniwersytetu Stanforda) oraz szwedzkie (Chalmers University of Technology in Sweden) potwierdzają obserwowane tendencje rozszerzania kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na programy studiów politechnik i kierunków ścisłych, w tym biotechnologicznych. Wzbogacenie kreatywnych i otwartych na innowacje osób o wiedzę z zakresu uruchomienia start-upu i komercjalizacji wyników badań naukowych istotnie zwiększa szansę na sukces na globalnym rynku.