Project Description

Przyszłość rynku pracy

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

W ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się cyfrowe tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę, odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a przede wszystkim będą miały ogromny wpływ na charakter pracy. Już dziś eksperci przewidują, że zmiany technologiczne skutkujące automatyzacją i cyfryzacją wielu czynności umysłowych i fizycznych przyczynią się do zniknięcia z rynku pracy wielu zawodów.

W tym raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto utrzyma się na powierzchni cyfrowej rewolucji, a komu może grozić zmiecenie z rynku pracy. W pierwszej części raportu zwięźle opisujemy, w jaki sposób najnowsze technologie — chmura, Big Data, Internet rzeczy, aplikacje mobilne i roboty — zmieniają charakter pracy. Następnie w oparciu o przegląd najświeższej literatury przedmiotu i badań międzynarodowych wskazujemy, które zawody w przyszłości będą gwarantowały sukces finansowy i względną stabilność zatrudnienia, które są raczej skazane na powolne odchodzenie do lamusa historii, oraz które stanowią względnie bezpieczny wybór. Dalej, podpierając się wynikami badań Gumtree.pl wykonanymi przez DELab UW na reprezentatywnej próbie ludności Polski, przedstawiamy opinie Polaków na temat przyszłości pracy: czy biorą pod uwagę możliwość zmiany zawodu i pracy z nowymi technologiami? Raport kończymy wyliczeniem kompetencji i umiejętności, które warto rozwijać, aby w przyszłości móc bezpiecznie surfować po wzburzonym rynku pracy.