Project Description

Raport DELab UW:
Bezrobotni w świecie cyfrowych technologii

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Co to jest bezrobocie cyfrowe i czy istnieje w Polsce? Czy stanowi realne zagrożenie dla długoterminowego rozwoju gospodarki? Czy bezrobotni pozbawieni podstawowych kompetencji cyfrowych będą trwale wykluczeni z rynku pracy?

Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych jest korzystne dla przedsiębiorców, jednak prowadzi do zmian w strukturze popytu na pracowników. Coraz trudniej wskazać zawody, w których kompetencje cyfrowe są niepotrzebne – a nie wszyscy bezrobotni je posiadają. Raport przedstawia poziom kompetencji cyfrowych polskich bezrobotnych na tle bezrobotnych w Unii Europejskiej.