Project Description

Raport DELab UW
Czy Polskę stać na utratę nowoczesnego sektora farmaceutycznego?

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorzy

dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ

dr Agnieszka Pugacewicz

dr Łukasz Tanajewski

Badanie przeprowadzili eksperci DELab UW we współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Wpływ na polską gospodarkę oszacowany został z wykorzystaniem modelu przepływów międzygałęziowych.

Badania przeprowadzone przez DELab UW wykazują, że dalsze obniżki cen leków refundowanych spowodują załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce. Analiza przygotowana przez ekspertów DELab UW pokazuje wpływ decyzji refundacyjno-cenowych resortu zdrowia na wysokość nakładów inwestycyjnych krajowych firm farmaceutycznych. Decyzje te mają również duży wpływ na zachowanie wskaźników makroekonomicznych kraju.

Krajowy sektor farmaceutyczny dostarcza leki niemal we wszystkich obszarach terapeutycznych, przez co ma szczególne znaczenie w aspekcie gospodarczym i społecznym. Z badań wynika, że co drugi sprzedawany w Polsce farmaceutyk, został wyprodukowany przez krajowe firmy.

Warto podkreślić, że sektor farmaceutyczny jest jedną z głównych branż dostarczających innowacje w polskiej gospodarce. Projekty badawcze i rozwojowe wpływające na rozwój przemysłu farmaceutycznego, w tym biotechnologicznego, prowadzone są w ponad 100 instytucjach naukowych w całej Polsce.

Tymczasem spadek inwestycji jaki nastąpił w latach 2012-2014 znacząco wpłynął na utratę konkurencyjności sektora farmaceutycznego. Ucierpiał na tym zarówno eksport jak i pozycja sektora farmaceutycznego na rynku krajowym, co nie pozostanie bez wpływu na całą gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny powinien podążać drogą rozwoju nowych technologii. Jest to warunek konieczny do sprostania konkurencji na rynku farmaceutycznym w przyszłości. Wymaga to zwiększenia środków na inwestycje i budowę sfery badawczo-rozwojowej.