Project Description

Smartfon zamiast walizki
Cyfrowy wymiar współczesnych migracji

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorki

Dorota Heidrich

Adriana Łukaszewicz

Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz

Europa Zachodnia od dekad postrzegana jest przez potencjalnych migrantów jako niezwykle atrakcyjne miejsce do osiedlenia. Można wręcz powiedzieć, że Unia Europejska (UE) odniosła wielki sukces w kreowaniu swojego wizerunku jako ugrupowania państw o najwyższym standardzie życia, przyjaznej wersji kapitalizmu, efektywnej polityce państw opiekuńczych wobec swoich obywateli, skrupulatnie przestrzegającego praw człowieka. Nie dziwi zatem, że kontynent europejski dla wielu ludzi z państw słabo rozwiniętych, żyjących w opresyjnych systemach politycznych, często w ubóstwie, stał się swoistą „ziemią obiecaną”. Państwa Unii Europejskiej to od lat jeden z ważniejszych i najbardziej pożądanych kierunków migracyjnych. W ostatniej dekadzie presja migracyjna zaczęła się nasilać wraz z pogłębianiem się konfliktu w Afganistanie i postępującą destabilizacją na Bliskim Wschodzie. W tym czasie nastąpił także intensywny rozwój świata cyfrowego, który przejawia się w upowszechnieniu zdobyczy informatycznych w krajach słabiej rozwiniętych. Możliwości wykorzystania osiągnięć informatycznych mają wpływ na zmianę wzorców migracji. Jest ona szczególnie widoczna w przypadku przemieszczeń, na które migranci decydują się nagle, znajdując się w sytuacji przymusowej. W warunkach pośpiechu przy podejmowaniu decyzji czy organizowaniu wyjazdu nieoceniony stał się dostęp do sieci internetowej. Zwłaszcza w przypadkach migracji o tym charakterze stał się on jednym z czynników różnicujących możliwości zmiany miejsca pobytu. Z tego powodu Autorki raportu skupiły się właśnie na analizie historii migracji osób, które w takich okoliczności (prześladowania, sytuacja konfliktu zbrojnego, inne względy humanitarne) zdecydowały się na migrację do UE w ostatniej dekadzie. Poniższy tekst ma na celu przeanalizowanie zmiany wzorca przebiegu migracji, będącego w dużym stopniu (choć nie jedynie) wynikiem zachodzących zmian technologicznych w zakresie dostępu do informacji oraz sposobu komunikowania się. Zaprezentowany materiał ma charakter wyjściowy i eksploracyjny. Jego intencją jest wstępne zarysowanie problematyki, która w opinii Autorek zasługuje na rozwinięcie w dalszych badaniach.