Project Description

Society in Digital Age

Cyfrowe społeczeństwo tworzą ludzie żyjący w symbiozie z nowymi technologiami. Internet, a zwłaszcza media społecznościowe, zmienia sposób, w jaki nawiązujemy kontakty i podtrzymujemy więzi, uczestniczymy w kulturze i angażujemy się w politykę. Badamy te nowe, coraz bardziej złożone społeczne konfiguracje.

DLACZEGO TEN OBSZAR JEST WAŻNY

Potrzeba opisania zmiany społecznej w prosty i zrozumiały sposób uzasadnia istnienie socjologów. Dziś muszą oni stawić czoło rzeczywistości społecznej, której zmienność, elastyczność  i wielowymiarowość trudno ogarnąć tradycyjnymi narzędziami badawczymi. Badanie społeczeństwa cyfrowego to metodologiczna wyprawa w nieznane, wyzwanie, a jednocześnie szansa zyskania zupełnie nowej perspektywy dzięki możliwości wykorzystania nowych źródeł danych, przede wszystkim Big Data.

Cyfrowe społeczeństwo oplecione technologiami informatyczno-komunikacyjnymi stanowi wyzwanie dla instytucji publicznych. Badania w ramach obszaru „Digital Society” dostarczają opisy specyfiki tego społeczeństwa, diagnozy wyzwań i problemów oraz konkretnych rekomendacji, które wspierają tworzenie inteligentnych, dalekowzrocznych i dopasowanych do potrzeb polityk publicznych.

dr Renata Włoch

Koordynuje obszar socjologiczny Digital Society. Kieruje też prowadzonym w DELab projektem Horyzont 2020 pt. Chain React. Realizuje zarówno badania dla instytucji publicznych i pozarządowych, jak i badania komercyjne

Naukowo interesuje się socjologią globalizacji w nieoczywistym mariażu z socjologią sportu oraz, oczywiście, socjologią cyfrowości. Pije za dużo herbaty.

Projekt zrealizowała: dr hab. Renata Włoch

W ciągu najbliższych lat przez rynek pracy przetoczy się cyfrowe tsunami. Cyfrowe technologie — zarówno te, które znamy i oswajamy obecnie, jak i te, które dopiero zostaną wymyślone — zrewolucjonizują gospodarkę, odmienią sposób funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych, a przede wszystkim będą miały ogromny wpływ na charakter pracy. Już dziś eksperci przewidują, że zmiany technologiczne skutkujące automatyzacją i cyfryzacją wielu czynności umysłowych i fizycznych przyczynią się do zniknięcia z rynku pracy wielu zawodów.

W tym raporcie próbujemy odpowiedzieć na pytanie, kto utrzyma się na powierzchni cyfrowej rewolucji, a komu może grozić zmiecenie z rynku pracy. W pierwszej części raportu zwięźle opisujemy, w jaki sposób najnowsze technologie — chmura, Big Data, Internet rzeczy, aplikacje mobilne i roboty — zmieniają charakter pracy. Następnie w oparciu o przegląd najświeższej literatury przedmiotu i badań międzynarodowych wskazujemy, które zawody w przyszłości będą gwarantowały sukces finansowy i względną stabilność zatrudnienia, które są raczej skazane na powolne odchodzenie do lamusa historii, oraz które stanowią względnie bezpieczny wybór. Dalej, podpierając się wynikami badań Gumtree.pl wykonanymi przez DELab UW na reprezentatywnej próbie ludności Polski, przedstawiamy opinie Polaków na temat przyszłości pracy: czy biorą pod uwagę możliwość zmiany zawodu i pracy z nowymi technologiami? Raport kończymy wyliczeniem kompetencji i umiejętności, które warto rozwijać, aby w przyszłości móc bezpiecznie surfować po wzburzonym rynku pracy.

POBIERZ PUBLIKACJĘ

Projekt realizuje: mgr inż. Marcin Zaród

Badanie obejmuje:
a) Etnografię wybranych kolektywów hakerskich w Polsce od 2013 roku
b) Analizę procesów biograficznych związanych z biografiami hakerów, w szczególności z procesami odchodzenia / korzystania z edukacji formalnej  z użyciem metod badawczych socjologii nauki i techniki
c) Wypracowanie rekomendacji dla władz samorządowych i akademickich odnośnie współpracy lub tworzenia fab-labów, laboratoriów hakerskich i półformalnych grup badających problematykę bezpieczeństwa sieciowego

Zadania a) i b) są realizowane w ramach grantu NCN Preludium Preludium (2014/13/N/HS6/04113). Zadanie c) jest realizowane w ramach zadań własnych DELab.

Projekt realizuje dr Piotr Migdał i Magda Czarnocka-Cieciura

Projekt pilotażowy ma na celu:

  • Analizę danych maturalnych z lat 2010-2014 na podstawie zbioru danych Zespołu Pomiaru Dydaktycznego Instytutu Badań Edukacyjnych, zawierające szczegółową punktację zdających, wraz z danymi demograficznymi.
  • Wyciągnięcie wniosków wynikających ze znalezionych prawidłowości w danych, które mogą zdiagnozować problemy i szanse polskiego systemu edukacji.
  • Interaktywną wizualizacja danych maturalnych w sposób przyjazny użytkownikowi.Raport z projektu, wraz z kodem źródłowym, znajduje się
    https://github.com/stared/delab-matury
Projekt realizuje: dr Natalia Juchniewicz

Cele projektu:

  • analiza sposobów korzystania ze smartfonów w związku z możliwością komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami; przeprowadzone zostało badanie jakościowe – wywiady
  • określenie nowych praktyk społecznych związanych z korzystaniem z nowych technologii
  • opisanie perspektyw badawczych w obszarze technologii mobilnych i Internetu rzeczy dla socjologii