Project Description

The Internet of Things at the Crossroads: Smart Home And Smart City Implementation Models

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autor

Praca zawiera opis obecnych strategii wdrożeń rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy w skali mikro (inteligentny dom – smart home) oraz w skali makro (inteligentne miasto – smart city). Studium koncentruje się na opisie społecznych konsekwencji wdrożeń opartych na sprzęcie oraz oprogramowaniu open source oraz implementacji bazujących na zamkniętym, własnościowym sprzęcie i aplikacjach. Analizie rozwiązań technologicznych towarzyszą pytania o zakres kontroli użytkownika nad tymi ekosystemami oraz generowanymi przez nie danymi, a także o potencjał tych rozwiązań do stymulowania innowacji społecznych i technologicznych wśród lokalnych społeczności.