Project Description

What Determines Export Performances in High-tech Industries

READ ONLINE
SEE ALL PUBLICATIONS

Authors

Sektory, które produkują dobra wysokotechnologiczne są przedmiotem badania. Chodzi o zidentyfikowanie determinantów eksportu V-4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) i krajów UE15 w zakresie produktów wysokotechnologicznych. Na podstawie rozszerzonego modelu grawitacyjnego przeprowadzono regresję na bilateralnych danych panelowych dotyczących eksportu krajów UE15 oraz V-4 z resztą świata w latach 1999-2011, za pomocą estymatora PPML (Poisson pseudo-maximum-likelihood). Porównanie oszacowań dla całkowitych przepływów eksportu oraz przepływów eksportu produktów pochodzących z sektora hi-tech wykazuje istniejącą lukę pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej, a UE15 w wielkości eksportu produktów hi-tech.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla krajów UE15 wielkość eksportu wzrasta wraz ze wzrostem podobieństwa między krajem eksportującym a jego partnerem pod względem akumulacji kapitału fizycznego i ludzkiego. Tymczasem w krajach V-4 akumulacja kapitału ludzkiego jest mniej istotna, a różnica w zasobach kapitału fizycznego między krajem eksportującym a partnerem handlowym zwiększa eksport.