Project Description

Zawód: prezeska
Diagnoza przedsiębiorczości kobiet

CZYTAJ ONLINE
ZOBACZ WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Autorka

Raport jest podsumowaniem diagnozy przedsiębiorczości kobiet przeprowadzonej na zlecenie Fundacji  Przedsiębiorczości Kobiet. Bazuje on na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych przez zespół analityków z ośrodka badawczego Uniwersytetu Warszawskiego – DELab UW – z wykorzystaniem platformy badań internetowych WebAnkieta. Badanie przeprowadzone zostało w lutym i marcu 2017 roku i składało się z dwóch komplementarnych modułów – modułu ilościowego, tj. ankiety internetowej, w której wzięło udział 875 respondentek zrzeszonych w ramach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, oraz modułu jakościowego, w ramach którego przeprowadzonych zostało 16 indywidualnych semi-strukturyzowanych wywiadów pogłębionych (w tym 8 wywiadów z prezeskami firm oraz 8 wywiadów z partnerami/ mężami kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą).

Ankieta zrealizowana została na próbie dostępnościowej, wśród członkiń ogólnopolskiej Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Próba do modułu jakościowego dobrana została celowo tak, by uchwycić możliwie zróżnicowane spojrzenia kobiet-prezesek  w różnym wieku, o odmiennych trajektoriach biograficznych i w różnych sytuacjach życiowych.

Synergia metod ilościowych oraz pogłębionych technik jakościowych pozwoliła nie tylko na oszacowanie skali omawianych zagadnień, ale również na uzupełnienie uzyskanych danych liczbowych o interpretację zgodną z narracją podejmowaną przez badane przedsiębiorczynie i ich mężów/partnerów.