Michał Paliński

Przyszłość pracy: między „uberyzacją” a automatyzacją

2018-04-11T14:11:00+02:00

Rozwój technologiczny wiąże się z powstawaniem nowych modeli biznesowych i automatyzacją kolejnych zawodów. W jaki sposób wpłynie to na strukturę zatrudnienia i pozycję pracowników na rynku pracy?

dr Wioletta Miskiewicz
dr Natalia Juchniewicz


Digital Ecosystems. Digital Humanities

2017-07-11T14:11:43+02:00

Digital Humanities have to be defined not only as application of ICT techniques in the humanities and social sciences but also as a study of ICT impact on science methodologies and on the ontological status of their subject matter. The authors in this volume analyse how we can understand digital ecosystems in both these fields: Digital Humanism and Digital Humanities.

Go to Top