dr Natalia Juchniewicz

Trendy technologiczne, czyli krótki wstęp do przyszłości

2018-04-11T14:12:57+02:00

O nowych technologiach można napisać wiele artykułów i książek, można wybiegać wyobraźnią daleko wprzód. Czy możliwe jest badanie społecznej przyszłości? Tak! W dodatku nie jest do tego potrzebna szklana kula, a wystarczy prognozowanie z obserwowalnych trendów.

Anna Majos
dr Renata Włoch


Raport DELab UW: Bezrobotni w świecie cyfrowych technologii

2018-04-11T14:14:06+02:00

Co to jest bezrobocie cyfrowe i czy istnieje w Polsce? Czy stanowi realne zagrożenie dla długoterminowego rozwoju gospodarki? Czy bezrobotni pozbawieni podstawowych kompetencji cyfrowych będą trwale wykluczeni z rynku pracy?

dr Renata Włoch

Raport DELab UW: Kariera dwutorowa sportowców w Polsce. Diagnoza sytuacji

2018-08-28T21:39:55+02:00

Czy karierę sportową daje się łączyć z nauką i pracą? Jak uczelnie traktują studiujących sportowców? Czym kierują się sportowcy w wyborze studiów? Co skłania sportowców do podejmowania pracy? Raport przygotowany dla Ministerstwa Sportu i Turystyki.

dr hab. M. Przybyliński, prof. UŁ
dr A. Pugacewicz
dr Ł.Tanajewski


Raport DELab UW: Znaczenie branży farmaceutycznej w polskiej gospodarce

2017-10-18T15:10:20+02:00

W raporcie omówiono ekonomiczny potencjał polskiego sektora wyrobów farmaceutycznych – wpływ przemysłu farmaceutycznego na PKB, zatrudnienie i wpływy budżetowe, a także wpływ sektora farmaceutycznego na inne branże (np. handel, usługi wspierające).

Go to Top