ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe z dnia 01.04.2019 r. dotyczące zapewnienia ekspertów, prelegentów, autorów opinii i recenzji w ramach projektu System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.
 
Formularz ofertowy należy przesłać na następujące adresy mailowe: j.abramowicz@delab.uw.edu.pl oraz dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl
 
Termin składania ofert – 9 kwietnia 2019 roku.
Więcej informacji