Zapraszamy do udziału w seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Ochrona danych w sieci – obowiązki przedsiębiorców w świetle unijnego rozporządzenia E-privacy”.

Seminarium odbędzie się 8 maja 2018 r. w Warszawie, w Sienna Training Centre ul. Sienna 73, w godzinach 10:30 – 14:30.

Podczas seminarium jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania informacji, kogo dotyczy rozporządzenie E-privacy i jak należy rozumieć pojęcia pojawiające się w nim. Zostaną omówione również zagadnienia: przetwarzania danych pochodzących z łączności elektronicznej, zapisywania informacji na urządzeniu należącym do użytkownika sieci, ograniczenia stosowania usług łączności elektronicznej (w tym w związku z działaniami marketingowymi).

PROGRAM I REJESTRACJA

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń.