O PROJEKCIE

SharON to międzynarodowa inicjatywa dedykowana rozwojowi start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw działających w obszarze ekonomii współdzielenia. Projekt kierowany jest do firm i grup osób reprezentujących wspólne platformy biznesowe i społeczne, ale też do osób zainteresowanych otworzeniem jednej z nich w przyszłości.

ZESPÓŁ

KONSORCJUM

W projekcie bierze udział pięć państw europejskich – Polska, Estonia, Bułgaria, Włochy i Słowacja, które razem pracują nad opracowaniem programu doradczego dla MŚP, działających w oparciu o sharing economy. Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat korzyści wynikających z ekonomii współdzielenia, popularyzacja zjawiska wśród przedsiębiorców, a także uświadomienie lokalnym władzom potencjału sharing economy, by wspierały działania start-upów, które go wykorzystują.

Sektory objęte tym projektem to: transport, nieruchomości, fintech, żywność, edukacja i wiedza, produkcja, projektowanie, handel detaliczny, turystyka i media.

Rolą DELab UW będzie ułatwienie kontaktu między lokalnymi władzami a przedsiębiorstwami oraz przygotowanie wstępnych oszacowań i sformułowanie założeń procesu identyfikacji potrzeb.

(okres realizacji: 01.12.2017 – 31.12.2019)

Wydarzenia organizowane w ramach projektu  przez DELab UW i Toruński Park Technologiczny „Podzielmy się ekonomią” na temat koncepcji smart city i modelami biznesowymi sharing economy. Efektem spotkań było rozpoczęcie prac nad rekomendacjami, które zostały przedstawione przedstawicielom władz Warszawy oraz władz centralnych.

14.11.2018 r. (środa), godz. 10:00-12:30
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66

FINANSOWANIE SPOŁECZNE = EKONOMIA PRZYSZŁOŚCI

* Czym jest finansowanie społeczne?

* Jaka jest kondycją oraz przyszłość ekonomii społecznej w Polsce?

* Jak nowe technologie oraz innowacyjne modele biznesowe mogą przyczynić się do rozwoju tego sektora?

PRELEGENCI

29.10.2018 r. (poniedziałek), godz. 15:00
Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, sala 315

GRA O METROPOLIĘ – JAKIE MODELE BIZNESOWE SPRAWDZĄ SIĘ W MIASTACH PRZYSZŁOŚCI?

Zwiększenie mobilności, to jedno z głównych wyzwań z jakim od lat mierzą się zarówno metropolie, jak i mniejsze miasta aby stać się zrównoważonymi, konkurencyjnymi miejscami do życia dla swoich mieszkańców. Wiele polskich miast nie może poradzić sobie z coraz większym ruchem samochodowym, niewydajnym transportem publicznym oraz efektami złego planowania przestrzennego. Skutki tych problemów odczuwamy w postaci smogu, godzin spędzonych w korkach oraz widzimy w niechlubnych statystykach wypadków drogowych.

Szansę na poprawę tej sytuacji eksperci upatrują w rozwoju nowych technologii, modeli biznesowych oraz nurtów ekonomiczno-urbanistycznych związanych z koncepcją smart city. Już dziś na ulicach naszych miast widzimy rosnącą obecność alternatywnych modeli transportowych opartych na aplikacjach mobilnych. Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości płynące ze smart city miasta muszą podjąć wysiłek stworzenia inteligentnych systemów transportowych, które sprawią, że komunikacja stanie się bezpieczna, szybka, tania i bezpieczna dla środowiska. Czy nasze władze lokalne, przedsiębiorstwa, w tym ekosystem startupowy są na to gotowe? O tym problemie chcielibyśmy podyskutować z Państwem już 29 października w DELab UW!

Efektem naszego spotkania będzie rozpoczęcie prac nad rekomendacjami odnośnie kształtowania kwestii dotyczących mobilności w polskich miastach. Rekomendacje te przedstawimy przedstawicielom władz Warszawy oraz władz centralnych w trakcie kolejnej debaty pod koniec listopada.

Na spotkanie zapraszamy zarówno przedsiębiorców z branż związanych z koncepcją smart city i modelami biznesowymi sharing economy jak i mieszkańców zainteresowanych rozwojem naszego miasta. 

PRELEGENCI