Zachęcamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach online z tajwańskimi firmami, które już 6 sierpnia 2020 roku zorganizuje ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem wydarzenia jest Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zagranicznego (TAITRA).

Event adresowany jest do firm i innych podmiotów działających w branży IT i medycznej, m.in. w podsektorach:

  • urządzenia rehabilitacyjne i ortopedyczne, protezy,
  • meble szpitalne,
  • instrumenty medyczne i weterynaryjne,
  • wyposażenie sal operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii,
  • diagnostyka,
  • usługi telemedyczne i IT w opiece zdrowotnej.

W jego ramach odbędzie się giełda kooperacyjna – seria bilateralnych, uprzednio zaaranżowanych 20-minutowych spotkań B2B online między przedstawiciela firm z różnych krajów, działających w tej samej branży, zainteresowanych nawiązaniem współpracy:

  1. Uczestnicy rejestrują swój udział wypełniając formularz rejestracyjny online znajdujący się na stronie internetowej giełdy.
  2. W formularzu rejestracyjnym należy dokładnie określić profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, którą chce się nawiązać.
  3. Dane zarejestrowanych firm na bieżąco umieszczane będą w katalogu online (każdego dnia w katalogu pojawiają się nowe firmy!).
  4. Z katalogu online zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.

Termin rejestracji upływa 27 lipca 2020 r.

Więcej informacji.

Rejestracja.