Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności”- projekt multimedialnych badań z zakresu humanistyki cyfrowej - wykład Włodzimierza Boleckiego (IBL PAN) w poniedziałek 30 marca 2015 o godz.17:00.

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).2017-06-22T21:52:57+02:00

Dominik Jankowski: WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI

Przedstawione zostały działania Komisji Europejskiej z wykorzystaniem sieciowości do wspierania nawiązywania współpracy międzynarodowej. Geneza powstania sieci wsparcia, ewolucja sieci oraz jej rozwój. Przybliżone zostaną zasady działania sieci Enterprise Europe Network oraz narzędzia wykorzystywane do budowania współpracy B2B i S2B oraz analiza ich skuteczności.

Dominik Jankowski: WSPARCIE DLA BIZNESU W ZASIĘGU RĘKI2017-06-22T21:52:57+02:00

Marcin Werla: BIBLIOTEKI CYFROWE W SIECI PIONIER

W ramach wykładu gościnnego na UW Wioletty Miśkiewicz (CNRS / IHPST / Paryż) we współpracy z DELab UW Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IChB PAN) wygłosiła wykład: "Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER"

Marcin Werla: BIBLIOTEKI CYFROWE W SIECI PIONIER2017-06-22T21:52:58+02:00

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady

Wsród przestawionych humanistycznych zasobów cyfrowych znalazły się m.in. Słownik języka polskiego PAN, Słownik polszczyzny XVI wieku, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wspomniane były również inne typy zasobów, m.in. analizatory morfologiczne dla języka polskiego. Poruszone zostały takze aspekty prawne udostępniania tego typu zasobów.

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady2014-11-01T22:10:08+01:00
Go to Top