Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO

Wykład będzie poświęcony badaniom z zakresu humanistyki cyfrowej, filozofii i historii psychologii eksperymentalnej. Przedmiotem analizy jest dokument źródłowy będący zapisem badań psychologicznych, które na początku XX wieku przeprowadzał ze swoimi studentami wybitny filozof polski Kazimierz Twardowski. Na podstawie zeskanowanego dokumentu źródłowego (Digital Archive Documents, DAD) powstał odmienny jakościowo dokument (Digital Research Documents, DRD), opracowany i przedstawiony jako zbiór metadanych. Jest to wyraz rewolucji i nowych możliwości, jakie wnosi do badań naukowych humanistyka cyfrowa.

Aleksandra Tykarska: „EXPERYMENT NAD ROZPOZNANIEM STYLU MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO” KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO2017-06-22T21:52:56+02:00

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)

Zarówno z epistemologicznego jak i z socjologicznego punktu widzenia, konfrontacja między technologiami cyfrowymi a naukami humanistycznymi jest istotnym faktem przełomu wieków. Konsorcjum TEI (Text Encoding Initiative) stanowi w tej dziedzinie jeden z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znaczących przykładów międzynarodowej współpracy naukowej, a jego obecna organizacja odzwierciedla nasze największe nadzieje pokładane w rozwoju opartym na społeczności...
Lou Burnard, którego mieliśmy przyjemność gościć, jest jednym z głównych twórców TEI i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie semantycznego wzbogacania danych.

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)2015-01-15T16:06:40+01:00

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe

W poniedziałek 19 stycznia 2015, Wojciech Jaworski (Instytut Informatyki UW), Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki UW) i Marek Stępień (Wydział Historyczny UW) przedstawili projekt : "Algorytmika i informatyka w badaniach nad najstarszymi archiwami gospodarczymi świata. Przykład sumeryjskich tekstów klinowych z III tysiąclecia p.n.e." Autorzy przez kilka lat wspólnie prowadzili badania nad sumeryjskimi tabliczkami gospodarczymi z okresu III dynastii z Ur. Ze względu na charakter tych dokumentów i ich ogromną liczbę, już wówczas na poziomie dziesiątek tysięcy, archiwa te były szczególnie podatne na zastosowania informatycznych technik badawczych.

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe2017-06-22T21:52:58+02:00
Go to Top