Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW

Projekt FLEC/KEJO (nazwa robocza: "Korpus egzaminów z języków obcych") rozwijany jest obecnie w Instytucie Anglistyki UW. W jego ramach analizowane są fragmenty prac studentów UW podchodzących do ujednoliconych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. KEJO ma szansę stać się projektem-parasolem, bazą dla podprojektów skupiających się na konkretnych językach, pomniejszych wycinkach badań, rozszerzających badania na wcześniejsze etapy rozwoju językowego lub skupiających się na czysto dydaktycznych zastosowaniach wyników.

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW2015-04-03T09:32:43+02:00

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury

W poniedziałek 23 marca 2015 o godz.17:00 odbył się wykład Jana RYBICKIEGO (Uniwersytet Jagielloński) pod tytułem:Rysowanie literatury. Computational Stylistics Group to nieformalna grupa badawcza zrzeszająca pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu w Antwerpii. Grupa zajmuje się tworzeniem komputerowych narzędzi ilościowej analizy tekstów oraz ich promocją wśród badaczy na całym świecie. Członkowie-założyciele to Maciej Eder (UP), Mike Kestemont (UA) i Jan Rybicki (UJ).

Jan Rybicki (UJ): Rysowanie literatury2017-06-22T21:52:57+02:00

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe

W poniedziałek 19 stycznia 2015, Wojciech Jaworski (Instytut Informatyki UW), Jerzy Tyszkiewicz (Instytut Informatyki UW) i Marek Stępień (Wydział Historyczny UW) przedstawili projekt : "Algorytmika i informatyka w badaniach nad najstarszymi archiwami gospodarczymi świata. Przykład sumeryjskich tekstów klinowych z III tysiąclecia p.n.e." Autorzy przez kilka lat wspólnie prowadzili badania nad sumeryjskimi tabliczkami gospodarczymi z okresu III dynastii z Ur. Ze względu na charakter tych dokumentów i ich ogromną liczbę, już wówczas na poziomie dziesiątek tysięcy, archiwa te były szczególnie podatne na zastosowania informatycznych technik badawczych.

Projekt HC: sumeryjskie teksty klinowe2017-06-22T21:52:58+02:00

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady

Wsród przestawionych humanistycznych zasobów cyfrowych znalazły się m.in. Słownik języka polskiego PAN, Słownik polszczyzny XVI wieku, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wspomniane były również inne typy zasobów, m.in. analizatory morfologiczne dla języka polskiego. Poruszone zostały takze aspekty prawne udostępniania tego typu zasobów.

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady2014-11-01T22:10:08+01:00
Go to Top