REKOMENDACJA: Polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off na rynku globalnym

Zapraszamy do przyjrzenia się studiom przypadków polskich biotechnologicznych spółek typu spin-off, które zbudowały innowacyjny model biznesowy na fundamencie własnego kapitału intelektualnego.
Analizie poddajemy determinanty rozwoju tych spółek, ze szczególnym uwzględnieniem roli źródeł finansowania, instytucji wsparcia przedsiębiorczości, jak i kompetencji kadry zarządzającej niezbędnych do komercjalizacji wyników badań i ochrony własności intelektualnej.

REKOMENDACJA: Polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off na rynku globalnym2017-06-22T21:52:57+02:00

Przedsiębiorczy uniwersytet? [11 grudnia 2014]

Współpraca pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami nie pojawi się jak deus ex machina: relacje i dialog trzeba zbudować, potrzebny jest proces, w ramach którego zostanie zbudowane wzajemne zrozumienie, pojawią się wspólne obszary badawcze, nawiązana współpraca (na początek na ograniczonych, konkretnych polach). Zarówno po stronie uczelni, jak i przedsiębiorców, trzeba ten proces oprzeć na tych, którzy chcą współpracować, są pozytywnie nastawieni i/lub dostrzegają jego wartość lub choćby własny interes.

Przedsiębiorczy uniwersytet? [11 grudnia 2014]2020-06-23T19:59:06+02:00
Go to Top