Pioneers Festival 2019

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizuje stoisko informacyjno-promocyjne podczas Pioneers Festival w Austrii (9-10 maja 2019 r., Wiedeń), jednego z

Pioneers Festival 20192019-03-28T12:23:28+01:00

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI

Seminarium było poświęcone edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Jak stworzyć curriculum zajęć? Na jakie narzędzia i metody dydaktyczne studenci reagują najlepiej, a na które trochę gorzej? Jakie są najważniejsze i najtrudniejsze wyzwania w procesie dydaktycznym? Czym różni się edukowanie studentów od edukowania przedsiębiorców?

Agnieszka Skala: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – WYZWANIE DLA EDUKACJI2016-04-09T13:03:26+02:00

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW

Projekt FLEC/KEJO (nazwa robocza: "Korpus egzaminów z języków obcych") rozwijany jest obecnie w Instytucie Anglistyki UW. W jego ramach analizowane są fragmenty prac studentów UW podchodzących do ujednoliconych egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych. KEJO ma szansę stać się projektem-parasolem, bazą dla podprojektów skupiających się na konkretnych językach, pomniejszych wycinkach badań, rozszerzających badania na wcześniejsze etapy rozwoju językowego lub skupiających się na czysto dydaktycznych zastosowaniach wyników.

Piotr Bański: TECHNOLOGIE CYFROWE A NAUCZANIE JĘZYKÓW2015-04-03T09:32:43+02:00

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).

„Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności”- projekt multimedialnych badań z zakresu humanistyki cyfrowej - wykład Włodzimierza Boleckiego (IBL PAN) w poniedziałek 30 marca 2015 o godz.17:00.

Włodzimierz Bolecki: Humanistyka cyfrowa w praktyce badawczej — Sensualność w kulturze polskiej (IBL PAN).2017-06-22T21:52:57+02:00

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)

Zarówno z epistemologicznego jak i z socjologicznego punktu widzenia, konfrontacja między technologiami cyfrowymi a naukami humanistycznymi jest istotnym faktem przełomu wieków. Konsorcjum TEI (Text Encoding Initiative) stanowi w tej dziedzinie jeden z pierwszych i prawdopodobnie najbardziej znaczących przykładów międzynarodowej współpracy naukowej, a jego obecna organizacja odzwierciedla nasze największe nadzieje pokładane w rozwoju opartym na społeczności...
Lou Burnard, którego mieliśmy przyjemność gościć, jest jednym z głównych twórców TEI i międzynarodowym autorytetem w dziedzinie semantycznego wzbogacania danych.

Lou Burnard: What is the Text Encoding Initiative? (And how did it get to be that way?)2015-01-15T16:06:40+01:00

Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej

Koordynuje: Marcin Rychter
Instytut Filozofii UW

W minionym stuleciu dokonał się bezprecedensowy przełom w zachodniej muzyce artystycznej. Kompozytorzy porzucili lub radykalnie zmienili tradycyjne formy muzyczne (sonata, koncert, symfonia). Do muzyki zaczęto wprowadzać dźwięki uważane wcześniej za niemuzyczne. Porzucono też inne obowiązujące do tej pory muzyczne dogmaty, takie jak obecność melodii harmonii i rytmu albo sztywna relacja kompozytor-wykonawca-słuchacz. Można stwierdzić, że zmianie uległo samo pojęcie „muzyczności” – tego, co uważamy za muzykę.

Jednym z czynników determinujących ten przełom było pojawienie się najpierw mechanicznych, a później elektrycznych i elektronicznych urządzeń do rejestracji, przetwarzania i generowania dźwięku. Urządzenia te dały kompozytorom i wykonawcom niespotykane wcześniej możliwości.

Projekt ma na celu zbadanie, w jaki sposób urządzenia te wpłynęły na twórcze myślenie kompozytorów. Badany będzie też proces odwrotny – w jaki sposób producenci sprzętu i oprogramowania do przetwarzania muzyki starali się wyjść naprzeciw potrzebom kompozytorów.

Ogólnym celem projektu jest zbadanie wpływu przemian technologicznych i nowych wynalazków na myślenie twórcze. Projekt ogranicza się tylko do jednej dziedziny – muzyki współczesnej – jest to jednak obszar, na którym relacje technika-twórca są w ostatnim stuleciu szczególnie bogate i dynamiczne. Z jednej strony mamy tu bowiem do c zynienia z całkowicie nieskrępowaną twórczą swobodą kompozytorów, uwolnionych od ograniczeń „konwencji”, „kanonu” czy „tradycji”. Z drugiej strony obserwujemy raptowny postęp w dziedzinie urządzeń i programów do przetwarzania dźwięku, co w powiązaniu z rosnącą mocą obliczeniową komputerów daje artystom praktycznie nieograniczone możliwości ekspresji.

Znaczenie projektu dla działalności DELAB można podzielić na trzy obszary.

Obszar teoretyczno-badawczy – obejmuje najbardziej ogólny poziom projektu. Efektem badań jest budowa ogólnego, racjonalnego modelu dla procesu technologicznie uwarunkowanych przemian kulturowych. Badania będą koncentrować się na opozycjach semantycznych: innowacyjne – przestarzałe; sieć – doświadczenie jednostkowe; zrozumiałe – niezrozumiałe oraz: nieskończoność możliwości – indywidualny wybór. Wypracowany model będzie komunikowalny interdyscyplinarnie. 

Obszar edukacyjno-promocyjny – dotyczy szeroko pojętej popularyzacji wiedzy i osiągnięć technicznych. Projekt koncentruje się tu na dwóch zadaniach: (a) tworzeniu wizualizacji materialnego widma dźwięku (we współpracy z fizykami, informatykami, akustykami i realizatorami obrazu). Wizualizacja ma odzwierciedlać w czytelny i atrakcyjny wizualnie sposób złożoną naturę widma dźwiękowego i pozwalać na optyczne odróżnianie dźwięków analogowych od generowanych cyfrowo; (b) racjonalnej, interdyscyplinarnej i zrozumiałej dla niespecjalistów interpretacji osiągnięć nowej muzyki artystycznej oraz myśli technicznej, która się z nimi wiąże.

Obszar techniczno-biznesowy – dotyczy badań nad możliwością implementacji idei obecnych w muzyce współczesnej (praca z widmem dźwięku, procesy stochastyczne, systemy modularne) do nowoczesnych, masowych środowisk cyfrowych. Jednym z poszukiwanych rezultatów jest tutaj poprawa jakości dźwięku emitowanego przez urządzenia elektroniczne dzięki badaniom nad digitalizacją dźwięku, innym są potencjalne konsekwencje badań nad modularnością i systemami otwartymi dla teorii masowych ekosystemów cyfrowych (interface’y, systemy operacyjne, platformy wirtualne).

Relacja miedzy techniką a wyobraźnią — innowacje w muzyce współczesnej2014-12-18T18:39:42+01:00

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady

Wsród przestawionych humanistycznych zasobów cyfrowych znalazły się m.in. Słownik języka polskiego PAN, Słownik polszczyzny XVI wieku, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wspomniane były również inne typy zasobów, m.in. analizatory morfologiczne dla języka polskiego. Poruszone zostały takze aspekty prawne udostępniania tego typu zasobów.

Janusz S. Bień: Humanistyka Cyfrowa. Wybrane przykłady2014-11-01T22:10:08+01:00
Go to Top