Ogólnoświatowa pandemia COVID-19 wywołała „infodemię”, zalewając społeczeństwo ogromną liczbą sprzecznych informacji i opinii. W celu ujarzmienia tego chaosu informacyjnego użyliśmy naszych narzędzi analitycznych, by zmapować dane dotyczące najnowszych wydarzeń oraz zrozumieć, w jaki sposób technologia jest wykorzystywana w czasie kryzysu pandemicznego, a także – w jakich kontekstach wywołuje dyskusję.

Kristóf Gyódi, Analityk DELab UW, WNE UW
Łukasz Nawaro, Analityk DELab UW, WNE UW
Michał Paliński, Analityk DELab UW, WNE UW

Chcielibyśmy, aby nasze spostrzeżenia były jak najbardziej użyteczne, dlatego chętnie dostosowujemy i analizujemy dane na różne sposoby. Pozwala to udzielać trafnych odpowiedzi na aktualnie stawiane pytania. Dlatego zapraszamy Was do udziału w webinarze, podczas którego szczegółowo omówimy nasze metody oraz wyniki analiz. Internetowe seminarium będzie również okazją do wymiany pomysłów dotyczących najpilniejszych wyzwań związanych z nowymi technologiami.

Webinar odbędzie się 3 czerwca 2020 roku o godzinie 17. Rejestracja dostępna jest pod adresem https://zmurl.com/ngicovid.

Zachęcamy również do samodzielnego zapoznania się z naszymi analizami dostępnymi na stronie: https://covid.delabapps.eu. Dane aktualizowane są co regularnie, aby na bieżąco mapować najważniejsze wyzwania związane z kryzysem pandemicznym.

Najpopularniejsze słowa w analizowanych artykułach dotyczących technologii

W ramach projektu NGI Forward i działań dążących do identyfikowania nowych technologii, oraz związanych z nimi społecznymi i regulacyjnymi wyzwaniami, opracowaliśmy rozmaite narzędzia do analizy danych. Pozwoliły nam one przeprowadzić analizę trendów w ewolucji technologii internetowych. W naszych poprzednich badaniach skupiliśmy się na takich obszarach, jak kryzys treści w mediach społecznościowych, regulowanie działań gigantów technologicznych oraz cyberbezpieczeństwo. Tym razem użyliśmy naszych narzędzi do zmapowania aktualnych wydarzeń związanych z walką z COVID-19.

To z kolei pozwoliło odkryć i wyjaśnić kierunki, w jakich rozwijał się w danym okresie kryzys pandemiczny. Skupiliśmy się na czterech głównych źródłach informacji::

– aktualnych wiadomościach z internetowych serwisów technologicznych,

– danych dot. projektów open source na platformie Github,

– dyskusjach na platformie Reddit,

– publikacjach naukowych.

Ambiwalencja na temat COVID-19 w informacjach technologicznych

Na początku przeanalizowaliśmy trendy w 11 najbardziej cenionych internetowych portalach informacyjnych, takich jak The Guardian, Reuters czy Politico. Na podstawie zmian częstotliwości pojawiania się w mediach określonych pojęć, zidentyfikowaliśmy popularne słowa kluczowe, związane z COVID-19 i światem technologii. Umożliwiło nam to skoncentrowanie się w poniższych analizach na kluczowych kwestiach, takich jak śledzenie kontaktów (contact-tracing), bezrobocie czy dezinformacja.

Następnie analizie poddaliśmy zagadnienia, które często pojawiały się wspólnie lub występowały jednocześnie (np. „contact-tracing” i „central server”). Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak dana technologia związana jest z różnymi aspektami kryzysu. Zmierzyliśmy także sentyment poszczególnych akapitów zawierających pary słów, aby zrozumieć, czy kwestie problemów technologicznych związanych z COVID-19 mają wydźwięk pozytywny, negatywny czy neutralny. Przykładowo, skupiając się na unijnych projektach, takich jak PEPP-PT, zidentyfikowaliśmy kluczowych aktorów, inicjatywy i wyzwania związane z contact-tracing.

Poniższa tabela pokazuje słowa współwystępujące z „contact-tracing”, uszeregowane pod względem sentymentu. DP-3T i TraceTogether są w większym stopniu związane z pozytywnym sentymentem, podczas gdy dyskusja o takich zagadnieniach jak prywatność i rozszerzenie zakresu działań (mission creep) pokazują, że istnieją obawy dotyczące implementacji tych systemów.

Tabela 1. Sentyment dotyczący zagadnień współwystępujących z contact-tracing

Mapowanie technologicznego ekosystemu COVID-19

Oprócz wspomnianej analizy, zmapowaliśmy również artykuły na podstawie poruszanych w nich tematów. W stworzonych przez nas interaktywnych wizualizacjach możliwe jest samodzielne eksplorowanie głównych obszarów wiadomości technologicznych, wraz z kluczowymi słowami.

Poniższa mapa pokazuje skupiska artykułów dotyczących konkretnych technologii i firm technologicznych.

Przez cały czas trwania kryzysu wielu programistów poświęciło swój czas na opracowywanie narzędzi typu open source, pozwalających na wsparcie walki z koronawirusem. Korzystając z danych z Githuba, platformy, poprzez którą odbywa się znaczna część tych prac, zebraliśmy projekty dotyczące COVID-19. To pozwoliło nam na zbadanie trendów dotyczących lokalizacji, celu projektu i użytej technologii. Przegląd 50 najbardziej wpływowych repozytoriów znajduje się na stronie naszej analizy. Być może zainspirują Was one zaangażowania się w działania open source!

Mapa poniżej pokazuje liczbę projektów na Githubie, związanych z COVID-19 w tygodniu rozpoczynającym się 20 kwietnia 2020 roku. Interaktywna mapa dostępna na stronie projektu pozwala na zaobserwowanie zmian w kluczowych regionach.

Śledzenie zmian w mediach społecznościowych

Następnie analizie poddaliśmy media społecznościowe i aktywność użytkowników portalu Reddit. Pozwoliło nam to odkryć istotne zmiany – śledząc posty i komentarze zauważyliśmy gwałtowny wzrost w dyskusjach związanych z rynkiem pracy, zdrowiem psychicznym i pracą zdalną. Nasza analiza przyniosła również wgląd w zmieniające się postrzeganie działań związanych z zamknięciem gospodarki i wiążące się z nim rosnące zmęczenie.

Wykres 1. Gwałtowny wzrost liczby dyskusji na portalu Reddit w drugiej połowie marca 2020, związanych z zagadnieniem bezrobocia

Nauki społeczne liczą skutki kryzysu

Przeanalizowaliśmy w końcu  trendy w artykułach związanych z COVID-19, opublikowanych w popularnym repozytorium SSRN. Analiza artykułów z zakresu nauk społecznych daje nam szerszy obraz niż same artykuły na portalach informacyjnych. Odkryliśmy rosnącą liczbę dyskusji dotyczących konsekwencji pandemii i zamknięcia gospodarki. Najpopularniejsze słowa obejmują zagadnienie zdrowia (zapalenie płuc, zakaźność, epidemiologia) lub bardziej powszechne w naukach społecznych: recesja gospodarcza, polityka społeczne czy PKB.

Najczęściej pojawiające się pojęcia w artykułach z zakresu nauk społecznych, powiązanych z COVID-19

Zaciekawiła Was analiza? Zachęcamy do udziału w webinarze, podczas którego będziemy mówić więcej o naszych metodach i wynikach.

Rejestracja