Anatomy of the EUregional trade agreements –what really influences economic integration?

Udostępnij

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

In this paper we ana­ly­se a con­tent of the EU tra­de agre­ements. In the first part we exa­mi­ne which are­as are cove­red by a cer­ta­in agre­ement with a given part­ner, divi­ding the are­as into the­se cove­red by the WTO law and not cove­red (star­ting point are works of Horn, Mavro­idis & Sapir). To ana­ly­se signi­fi­can­ce of the­se pro­vi­sions to eco­no­mic inte­gra­tion we use gra­vi­ty models. Such an ana­ly­ses ena­bles us to for­mu­la­te some conc­lu­sions con­cer­ning signi­fi­can­ce of the EU RTAs, its influ­en­ce on the EU mem­ber­ship in the WTO as well as the trends in the evo­lu­tion of the EU RTAs.

Przewiń do góry

Jesteś pracownikiem sektora finansowego?

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU – WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKIEROWANĄ DO PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWEGO

Badanie na zlecenie

stanowi kontynuację wcześniejszych analiz prowadzonych przez DELab UW,
z uwzględnieniem zmian wywołanych przez pandemię.