Temat: cyberprzestępczość

Z Agnieszką Stecko-Żukowską (Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW) o przyszłości internetu.
Z prof. Aleksandrą Gasztold (WNPiSM UW) o cybeprzestępczości i mitach wokół zjawiska.
No data was found
Scroll to Top