Temat: kompetencje cyfrowe

Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o kompetencjach przyszłości na podstawie danych Eurostatu.
Delab
Data:
DELab UW partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2021 - 13. już edycja #EEC2021 odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.
Scroll to Top