Temat: kompetencje cyfrowe

Z dr Agatą Komendant-Brodowska i dr Anną Baczko-Dombi (Wydział Socjologii UW) o uczeniu modeli matematycznych.
Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o kompetencjach przyszłości na podstawie danych Eurostatu.
Scroll to Top