DELab Digital Research Studies

Digital Research Studies to opracowania prezentujące efekty interdyscyplinarnych badań w obszarze transformacji cyfrowej, prowadzonych przez środowisko badawcze skupione wokół DELab. Prace te mają charakter artykułów roboczych (working papers) – są to więc najbardziej aktualne wyniki badań i projektów naukowych, przygotowane przez pracowników naukowych, doktorantów i studentów ostatnich lat studiów UW. Prezentując je, chcemy pobudzać dyskusję nad wyzwaniami wynikającymi z transformacji cyfrowej oraz wspierać tworzenie sieci komunikacji między młodymi i bardziej doświadczonymi naukowcami oraz zespołami podejmującymi wyzwania badawcze w obszarze transformacji cyfrowej w ramach i poza UW.

Scroll to Top