dr Agnieszka Pugacewicz

Koordynatorka DELab UW Program Entrepreneurship & Academia

Zarządza obszarem Entrepreneurship & Academia, prowadzi badania nad gospodarką cyfrową i innowacyjnymi branżami. Interesuje się kwestiami otwartości danych publicznych i naukowych, interdyscyplinarną współpracą naukową, przedsiębiorczością, startupami, transferem wiedzy i umiejętności w relacjach uczelnia – otoczenie. Wspiera działalność organizacji pozarządowych – społecznych, prawnych i kulturalnych – działając w ich zarządach. Prywatnie pasjonuje się badmintonem jako grą dla ludzi w każdym wieku, trenuje i sędziuje, a nawet pisuje artykuły do portalu badmintonowego.
W DELab UW od 2014 r.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

– doktorat z ekonomii międzynarodowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Publikacje

Rozdziały w książkach

Michałek J., Brzozowski M., Cieślik A., Goczek Ł., Mycielska D., Mycielski J., Pugacewicz A., Roshal V., Tovias A. 2009. International Openness and Social Development as Endogenous Determinants of Growth and Convergence of the Countries in the MENA Region, FEM Research no. 33-11.

Morawski L., Pugacewicz A. 2005. Konsekwencje zakupów impulsywnych w hipermarketach w oparciu o model monopolu wieloproduktowego, Ekonomia 15, WNE UW.

Pugacewicz A. 2004. Factor Content of Polish Trade with the European Union, EMERGO. Journal of Transforming Economies and Societies, t. 11, nr 1.

WP i raporty DELab UW

Przybyliński M., Pugacewicz A., Tanajewski Ł. (2015). Makroekonomiczne aspekty znaczenia sektora farmaceutycznego dla polskiej gospodarki. Raport, Warszawa, DELab UW.

Przybyliński M., Pugacewicz A., Tanajewski Ł. (2015). Długookresowy wpływ zmian cen leków refundowanych na konkurencyjność sektora farmaceutycznego – analiza sytuacyjna. Raport, Warszawa, DELab UW.

Gabryelczyk R., Białek-Jaworska A., Pugacewicz A. (2015). Badanie dojrzałości kształtowania modeli biznesowych spółek start-up. Working Paper, 2/2015. Warszawa, DELab UW.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

I miejsce w konkursie Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge 2007 Intel Capital w Polsce za innowację produktową “EcoEnergyBox Network”

Inne

Jury konkursu Future Living Avard Siemens 2015 na najlepsze innowacyjne pomysły produktów, które powstaną za 30 lat.

Jury konkursu Future Living Avard Siemens 2015 na najlepsze innowacyjne pomysły produktów, które powstaną za 30 lat.

Scroll to Top