dr Anna Nicińska

Analityczka DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Jest badaczką w Digital Economy Lab na Uniwersytecie Warszawskim, stypendystką programu im. Bekkera (NAWA) na London School of Economics and Political Science (LSE), kierowniczką projektów badawczych (NCN Opus, NCBR IdeaLab) i promotorką prac dyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jej główne zainteresowania badawcze to kształtowanie się preferencji związanych ze zdrowiem, zrównoważoną mobilnością i transferami prywatnymi.

Jej najważniejsze publikacje dotyczą transferów międzypokoleniowych i ukazały się w międzynarodowych czasopismach naukowych (np. Economica, Journal of Family Studies, Ageing and Society). Regularnie prezentuje wyniki swoich badaniach na najważniejszych konferencjach i warsztatach w Europie (np. ESPE, Applied Economics Conference) i na świecie (NBER Summer Institute). Obecnie jest główną badaczką w międzynarodowym projekcie badawczym “Co-designing inclusive mobility”, w którym wraz z zespołem bada zachowania transportowe i ich znaczenie dla jakości powietrza, a także kieruje projektem „The role of institutions for health, attitudes and behaviours in later life”, w którym analizuje wpływ komunizmu na zdrowie w późniejszym życiu. W przeszłości zrealizowała 3 projekty w roli kierowniczki i 6 w roli wykonawczyni. Jest laureatką stypendium Ministra Nauki dla młodych wybitnych i członkinią the Ageing and Health Incentives Lab (AHIL) oraz komitetu sterującego European Health Policy Group na LSE.

Posiada duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje dydaktyczne poświadczone certyfikatami. Poza promowaniem prac dyplomowych w działalności dydaktycznej koncentruje się na metodach analizy i wizualizacji danych, procesach demograficznych a także rozwiązaniach smart city w kontekście starzenia się i metodyce procesu badawczego. Preferuje interaktywne (konwersatoria) i niekonwencjonalne (webinaria, city challenge) formy dydaktyczne. Jest pomysłodawczynią i współautorką cyklu zajęć realizowanych w ramach sojuszu uczelni 4EU+ „Smart cities for ageing societies”.

Publikuje w języku polskim z myślą o czytelnikach najważniejszych krajowych czasopism istotnie wpływających na politykę społeczną (np. Ekonomista, Polityka Społeczna). Z przyjemnością angażuje się w aktywności komunikujące wyniki badań do różnych grup odbiorców, szczególnie decydentów i uczniów.

Najchętniej spędza czas pływając w jeziorze i niezmiennie wierzy, że przyjdzie dzień, kiedy wypełni wszystkie hasła krzyżówki z „Przekroju”.

CoMobility

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr Anną Nicińska (DELab UW, WNE UW) o projekcie CoMobility i zrównoważonej mobilności.
Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z dr Anną Nicińska (DELab UW, WNE UW) o wyzwaniach cyfryzacji w kontekście seniorów.

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

Od 2021 - członkini komitetu sterującego European Health Policy Group na London School of Economics oraz External Sssociate w Ageing and Health Incentives Lab (AHIL) oraz główna badaczka w projekcie CoMobility.

Od 2020 - członkini editorial team czasopisma  Politikon

Od 2011 - adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, dydaktyka kursów: Demografia, Statystyka i Analiza statystyczna z użyciem STATA. Tutorka zagranicznych studentów w ramach seminarium badawczego na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Promotorka 6 prac magisterskich i 19 prac licencjackich.

2006-2011 - Country Operator, Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe w polskim zespole.

Przebieg kariery

2011 uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, rozprawa pt. “The role of family tradition inbequest behavior: a link between the experience of inheriting and planned bequests”, promotor: prof. Oded Stark.

2001 – 2006 studia magisterskie na kierunku Ekonomia Międzynarodowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. “The influence of the taxand benefit system’s reform on the childless single persons’ labour supply in the UK”

2005 – 2006 Faculty of Applied Economics, University of Antwerp, Socrates-Erasmus Scholarship

2002 – 2006 Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Szkolenia:

2019 “Writing Workshop”, Cost Action

2017 “Panel Data Methods”, Centre for Microdata Methods and Practice (CEMMAP)

2013 “Optimization”, University of Warsaw (UW)

2013 “Gender in Social Policy”, Institute for Advanced Studies, Warsaw

2012 “Summer Institute on Ageing”, Venice International University

2012 “Academic Writing”, UW

2012 “Higher Education Teaching, series of cources and workshops” [Dydaktyka szkoły wyższej – seria szkoleń i warsztatów], UW

2011 “Universal Design in Teaching” [Uniwersalne Projektowanie Zajęć], UW

2009 “New Developments in Econometrics”, CEMMAP

2008 “Discrete Choice Modeling”, CEMMAP

2008 “Microsimulation”, CEMMAP

Publikacje

Rozdziały w książkach

Miazga A., Kalbarczyk M., Kalbarczyk M., Nicińska A. (2017). “Przegląd metod szacowania kosztów dzieci” [Methods of child costs’ estimation: a review]. In: Agnieszka Fihel (Ed.), Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna [Population ageing and the fiscal and migration policy], WUW, Warsaw, Poland, 65-87.

Kalbarczyk M., Miazga A., Nicińska A. (2017). “Koszty utrzymania dzieci w czterech krajach europejskich” [Costs of children in four European countries]. In: Agnieszka Fihel (Ed.), Starzenie się społeczeństwa a polityka fiskalna i migracyjna [Population ageing and the fiscal and migration policy], WUW, Warsaw, Poland, 88-120.

Abramowska-Kmon A., Kalbarczyk-Stęclik M., Kotowska I., Nicińska A. (2014). “Finansowe i pozafinansowe transfery w próbie SHARE.” [Financial and nonfincial transfers in SHARE survey]. In: Agnieszka Chłoń-Dominczak (Ed.), Portret generacji 50+ w Polsce. [A portrait of the generation 50+ in Poland] IBE, Warsaw Poland, 47-54.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2014). “Wywiady końca życia w próbie SHARE.” [End of life interviews in SHARE survey] In: Agnieszka Chłoń-Domińczak (Ed.), Portret generacji 50+ w Polsce. [A portrait of the generation 50+ in Poland]  IBE, Warsaw Poland, 66-70.

Artykuły

Nicińska A., Kalbarczyk M., Fihel A. (2020). “Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship.” Journal of Family Studies, forthcoming.

Nicińska A. (2020). “Pozafinansowe wsparcie przedstawicieli starszego pokolenia w polskich rodzinach.” [Nonfinancial support to presons from older generations in Polish families]. Ekonomista 1, 47-74.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2017). “Aktywność fizyczna osób starszych w Europie i USA” [Physical activity of older people in Europe and USA]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 48(1), 31-41.

Kalbarczyk M., Miazga A., Nicińska A. (2017). “The inter-country comparison of the cost of children maintenance using housing expenditure.” Statistics in Transition 18(4), 687-699.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2015). “Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powyżej 50. roku życia w Polsce.” [Events from the past and the economic and health situation of individuals aged 50 and more in Poland] Wiadomości Statystyczne 5, 17-26.

Stark O., Nicińska A. (2015). “How inheriting affects bequest plans.” Economica 82(s1), 1126-1152, doi: 10.1111/ecca.12164.

Nicińska A., Kalbarczyk-Stęclik M. (2015). “Life history and risk of death after 50: A survival analysis for Europe.” Canadian Journal on Aging 34(4), 481-491.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2015). “The dynamics of daily living limitations and care at the end of life: A transition matrices approach.” International Journal of Aging and Society 5(4), 15-22.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2015). “The last and the previous year of life in Europe: A comparative analysis of care received and daily living limitations.” Journal of Aging and Gerontology 3(1), 1-7.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2014). “Umieralność a historie życia.” [Mortality and life histories] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 36(2), 65-78.

Nicińska A. (2014). “Are bequests preceded by a will? Evidence from Europe, US, and Australia.” Ekonomia 34, 69-86.

Nicińska A. (2013). “Why do people bequeath?” Argumenta Oeconomica 31(2), 75-95.

Nicińska A. (2013). “Bequeathing, life course and life cycle.” Historyka. Studia Metodologiczne 43, 53-89.

Nicińska A., Kalbarczyk-Stęclik M. (2013). “End of life in Europe: An empirical analysis.” Ekonometria 39(1), 184-197.

Nicińska A., Osłowski K. (2013). “Zmienne społeczno-demograficzne a aktywność społeczna Polaków.” [Socio-demographic characteristics and Poles’ social activity] Polityka Społeczna 4(469), 18-23.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2013). “Ostatni rok życia Polaków w świetle danych SHARE: analiza porównawcza.” [The last year of life as of SHARE data: A comparative analysis] Studia Demograficzne 163(1), 53-72.

Kalbarczyk-Stęclik M., Nicińska A. (2012). “Private transfers to parents from their genetically related and nongenetically related children.” Journal of Family Studies 18(1), 36-46.

Kalbarczyk M., Nicińska A. (2009). “Finansowe i niefinansowe transfery w próbie SHARE” [Financial and nonfinancial transfers in SHARE survey]. Polityka Społeczna 4, 13-23.

Myck M., Czapiński J., Dorabialski W., Gilis-Januszewska A., Topór-Mądry R., Kalbarczyk M., Kula G., Nicińska A., Wiśniewski M. (2009). “Partnerstwo dla jakości życia i rozwoju – generacja 50+ w Polsce i Europie.” [Partnership for the quality of life and development – generation 50+ in Poland and in Europe] Dialog 1-2(22), 2-12.

WP i raporty DELab UW

Nicińska A., Kalbarczyk M., Fihel A. (2020). “Financial and non-financial private transfers from close ones: beyond family and kinship.” CenEA Working Paper Series No. 01/20.

Fihel A., Kalbarczyk M., Nicińska A. (2019). “Children’s proximity and non-family support to elderly adults in Europe.” CMR Working Papers No. 113/171.

Nicińska A. (2018). “Time and money transfers: social networks and kinship in migration.” Working Papers WNE UW No. 5(264).

Stark O., Nicińska A. (2015). “How inheriting affects bequest plans.” ZEF-Discussion Papers on Development Policy No. 202.

Myck M., Nicińska A., Morawski L. (2009). “Using microsimulation model to get things right: A wage equation for Poland.” IZA Discussion Paper No. 4332.

Kalbarczyk M., Nicińska A. (2009). “Altruism in the modern family: Private transfers between parents and their biological and non-biological children.” CenEA Working Paper No. WP0909.

Myck M., Czapiński J., Dorabialski W., Gilis-Januszewska A., Topór-Mądry R., Kalbarczyk M., Kula G., Nicińska A., Wiśniewski M. (2009). “Health, work and life-style of the 50+ population in Poland in comparison with other European countries.” CenEA Research Note No. RN02en/09.

Podcasty

Pozostałe

Projekty badawcze

Kierownik projektów badawczych

od 2020: Effects of communist education on later-life health,
Narodowe Centrum Nauki, Polska

od 2020: The role of institutions for health, attitudes and behaviours in later life,
Narodowe Centrum Nauki, Polska

2018 – 2019: Strategies of assistance to the elderly in Poland and Europe,
Think Forward Initiative ING Bank N.V., the Netherlands

2016 – 2019: Social Networks, Intergenerational Transfers and Family in International Migration,
Narodowe Centrum Nauki, Polska

Uczestnik badań zespołowych

2013 – 2017: Preventing from Ageing Using Fiscal and Migration Policies
Narodowe Centrum Nauki, Polska

2009 – 2014: Last Year of Life and Analysis of Socio-Economic Situation at the End of Life and Determinants of Mortality upon SHARE (2005-2010)
Narodowe Centrum Nauki, Polska

2006 – 2008: Toolbox for Improving the Comparability of Cross-National Survey Data with Applications to SHARE
6th Framework Programme, Komisja Europejska

Recenzje

Bargain O., Morawski L., Myck M., Nicińska A. (2007). “Wpływ wybranych reform podatkowo-świadczeniowych na redystrybucję dochodów z uwzględnieniem decyzji o podaży pracy.” [Impact of selected tax-benefit reforms on the redistribution of income and labour supply decisions] University of Warsaw.

Morawski L., Myck M., Nicińska A. (2007). “Estymacja funkcji płac na potrzeby modelu podaży pracy. Zastosowanie modelu SIMPL05.” [Wage equation estimation in the labour supply models. Functionality of SIMPL05 model] University of Warsaw.

Morawski L., Myck M., Nicińska A., Socha M. (2007). “Wykorzystanie danych z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2005 do budowy modelu mikrosymulacyjnego SIMPL05.” [Using data form the Polish Household Budget Study 2005 in building the microsimulation model SIMPL05] University of Warsaw.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

2020 Bekker Scholarship at London School of Economics and Political Science, Polish National Agency for Academic Exchange

2016 Individual Award of the Rector of the University of Warsaw

2015 Scholarship for Excellent Young Researchers, Ministry of Science and Higher Education

2003 Scholarship for excellent students in undergraduate program at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Inne

Invitation to NBER (National Bureau for Economic Research) Summer Institute in Political Economy, July 2019 with the paper “Did communism spur pro-social behaviour?” co-authored with Joan Costa-Font

Member of the project “Smart cities for ageing societies” conducted in cooperation with European Universities 4EU+ Alliance

Invited speaker to:
- Konferencja ekonomistów ING: Polacy na lepszych emeryturach [ING conference for economists: Better retirement for Poles] organized by Think Forward Initiative ING
- Labour Market Equity for Individuals 50+. Intergenerational Solidarityorganized by Polish Ministry of Labour and Social Policy

Representative of the Faculty of Economic Sciences in the Polish Country Research Consortium of SHARE

Member of the Economic Working Group in the ROSEnet Cost Action

Reviewer for Review of the Economics of the Household, Central European Economic Journal, Human Fertility and Studia Demograficzne.

Member of a scientific committee of the 30th Annual Conference of the University of Warsaw Faculty of Economic Sciences

Participation in about 30 international academic conferences with oral presentations

Main supervisor of Kornel Jaśkiewicz’s Master Thesis “Instrumenty polityki rodzinnej a ekonomiczne uwarunkowania dzietności - analiza empiryczna” [Instruments of family policy and economics determinants of fertility - an empirical analysis] awarded with the Second Degree Prize by the Institute of Labour and Social Studies, Poland

Member of Komisja Konkursowa and Komisja Oceniająca grading staff achievementsand advising to the Dean at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw,

2012-2015 Member of the Scientific Board of the Centre for Migration Research, University of Warsaw,

2012-2014 Member of the European Society for Population Economics and the European Association for Population StudiesFellow of ‘Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci’ Scholarship, awarded to excellent school-age pupils to support development of their scholar interests in cooperation with leading academic institutions in Poland

Invitation to NBER (National Bureau for Economic Research) Summer Institute in Political Economy, July 2019 with the paper “Did communism spur pro-social behaviour?” co-authored with Joan Costa-Font

Member of the project “Smart cities for ageing societies” conducted in cooperation with European Universities 4EU+ Alliance

Invited speaker to:
- Konferencja ekonomistów ING: Polacy na lepszych emeryturach [ING conference for economists: Better retirement for Poles] organized by Think Forward Initiative ING
- Labour Market Equity for Individuals 50+. Intergenerational Solidarityorganized by Polish Ministry of Labour and Social Policy

Representative of the Faculty of Economic Sciences in the Polish Country Research Consortium of SHARE

Member of the Economic Working Group in the ROSEnet Cost Action

Reviewer for Review of the Economics of the Household, Central European Economic Journal, Human Fertility and Studia Demograficzne.

Member of a scientific committee of the 30th Annual Conference of the University of Warsaw Faculty of Economic Sciences

Participation in about 30 international academic conferences with oral presentations

Main supervisor of Kornel Jaśkiewicz’s Master Thesis “Instrumenty polityki rodzinnej a ekonomiczne uwarunkowania dzietności - analiza empiryczna” [Instruments of family policy and economics determinants of fertility - an empirical analysis] awarded with the Second Degree Prize by the Institute of Labour and Social Studies, Poland

Member of Komisja Konkursowa and Komisja Oceniająca grading staff achievementsand advising to the Dean at the Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw,

2012-2015 Member of the Scientific Board of the Centre for Migration Research, University of Warsaw,

2012-2014 Member of the European Society for Population Economics and the European Association for Population StudiesFellow of ‘Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci’ Scholarship, awarded to excellent school-age pupils to support development of their scholar interests in cooperation with leading academic institutions in Poland

Scroll to Top