dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW

Dyrektor Zarządzająca DELab UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Nie boi się wyzwań i chętnie włącza się w ambitne przedsięwzięcia wkraczające na niezbadane obszary nauki. Od 2014 roku prowadzi eksperymentalny program badawczy DELab UW, gdzie stworzyła otwarte, interdyscyplinarne środowisko naukowe inkubujące studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z UW wokół badań nad gospodarką i społeczeństwem cyfrowym. Prowadzi prestiżowe projekty międzynarodowe (m.in. dwa projekty Horyzont 2020 i projekt COSME), a także współpracuje z biznesem i administracją publiczną. Ma znaczące dokonania w popularyzacji i komercjalizacji wiedzy.

Książki

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o kompetencjach przyszłości na podstawie danych Eurostatu.
Z prof. Katarzyną Śledziewską (DELab UW, WNE UW) o wynikach badania sektora finansowego.
Z prof. Katarzyną Śledziewską (DELab UW, WNE UW) i prof. Renatą Włoch (DELab UW, WS UW) o przyspieszonej pandemią transformacji cyfrowej.

Przewiń do góry