dr hab. Renata Włoch, prof. UW

Dyrektorka Naukowa, koordynatorka projektu "Rozwój socjologii cyfrowej na UW" w ramach IDUB

Wydział Socjologii UW

Jest badaczką odważnie przekraczającą granice dyscyplin. Skończyła stosunki międzynarodowe i socjologię, a obecnie łączy pracę na Wydziale Socjologii UW i w DELab UW. Jej publikacje dotyczą m.in. polityki integracji muzułmanów, bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze nuklearnym oraz organizacji wielkich imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro 2012 w Polsce. Jest też autorką licznych ekspertyz i raportów dla biznesu i instytucji publicznych oraz ewaluacji instytucjonalnych (m.in. brukselskiego think tanku Breughel oraz systemu think tanków w Albanii). W DELabie zajmuje się zmianami społecznymi wynikającymi z transformacji cyfrowej, zwłaszcza tymi, które zachodzą na rynku pracy i w systemie edukacji. Ramą spinającą jej zainteresowania naukowe jest globalizacja – obecnie skupia się na analizie cyfrowego wymiaru globalnych procesów politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Książki

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o kompetencjach przyszłości na podstawie danych Eurostatu.
Z prof. Katarzyną Śledziewską i prof. Renatą Włoch o wyzwaniach cyfrowej rewolucji.
Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z prof. Katarzyną Śledziewską (DELab UW, WNE UW) i prof. Renatą Włoch (DELab UW, WS UW) o przyspieszonej pandemią transformacji cyfrowej.
Weronika Przecherska

Weronika Przecherska

DELab UW, Wydział Socjologii UW
Grzegorz Kula

dr Grzegorz Kula

Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Krystian Bień

Krystian Bień

Polpharma

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

Od 2020 roku koordynatorka projektu Rozwój socjologii cyfrowej na UW w ramach IDUB

Przebieg kariery

–  2020: nadanie stopnia profesora uczelni, Uniwersytet Warszawski

– 2017: nadanie stopnia doktora habilitowanego, Instytut Socjologii

– 2008: Instytut Socjologii, stopień doktora

– 2004: Instytut Socjologii, stopień magistra

– 2003: Instytut Stosunków Międzynarodowych, stopień magistra

Publikacje

Książki

  1. Śledziewska K., Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. red. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Rozdziały w książkach

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. W: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. red. Warszawa, WDNiP UW, 157-168.

Artykuły

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. W: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras red., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R.  (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August   XX(X).

Podcasty

Pozostałe

Publikacje prasowe

20.07.2020 – Tygodnik Angora – Czarna magia

16.07.2020 – CEO.com.pl – Cyfrowy klucz do przyszłości zawodowej. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego

10.07.2020 – Artificial Intelligence – Future? Liberation through knowledge

09.07.2020 - 300Gospodarka - Dalszą cyfrową transformacją będą rządzić dane. W ciągu kilkunastu lat rozstaniemy się z prywatnością

9.07.2020 – Strefa Biznesu – 3 mln kobiet pracuje w branżach narażonych na konsekwencje kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią

4.07.2020 – PulsHR.pl – Kobiety pracujące - w nierównej walce z konsekwencjami koronawirusa

24.06.2020 - Gazeta Prawna – Kobiety w nowej cyfrowej rzeczywistości

19.06.2020 – Perspektywy – Kształcenie uniwersyteckie opiera się na relacjach

29.05.2020 – Sztuczna Inteligencja – Przyszłość? Wyzwolenie przez wiedzę

7.05.2020 – CCNews.pl – „Rodzina Przyszłości” to „cyfrowy klient przyszłości”

5.05.2020 – Forbes – Globalizacja nie zniknie, a zmieni się. Skorzystają najwięksi cyfrowi gracze

3.05.2020 – Kongres Obywatelski – Jakich kompetencji wymaga rewolucja technologiczna 4.0?

2.05.2020 - Wirtualne Media - Polubiliśmy pracę zdalną. 15 proc. Polaków chciałoby tak pracować po minięciu epidemii

30.04.2020 - PulsHR.pl - Polscy pracownicy oceniają pracę zdalną. Kanapa wygrywa z biurowym krzesłem?

29.04.2020 – CCNews.pl – Polacy polubili pracę zdalną

18.04.2020 – Forbes – Sztuczna inteligencja po europejsku, czyli jak nie wylać dziecka z kąpielą

13.04.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Jak naprawić spustoszoną globalną gospodarkę? Wyciągnijmy wnioski z kryzysu z 2007 r.

27.03.2020 – Wyborcza.pl Jutronauci 2020 – Epidemia koronawirusa. Kryzysowe warunki zmienią uczelnie

3.03.2020 – Brief.pl - Czy rezyliencja jest najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości? #eksperci w Solutions Rent

4.02.2020 – Pomorski Przegląd Gospodarczy – Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0?

20.08.2019 - Forsal.pl - Konsumpcja do lamusa. Technofeudalizm "zabije" globalny handel? 

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

2008-2012: „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe.2007-2013: Projekt Społeczny 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). Celem Projektu było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Rola w projekcie: kompleksowy nadzór i udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu; współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora i partnerami zagranicznymi.

2013: udział w projekcie „The city ghettos of today”, finansowanym przez Komisję Europejską

Rola w projekcie:  desk research, przygotowanie działań badawczych.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

3. Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Najlepszych Młodych Naukowców, 2009.

4. Stypendium Nowoczesnego Uniwersytetu dla młodych pracowników naukowych, 2010.

Scroll to Top