Wydział Socjologii UW

Jest badaczką odważnie przekraczającą granice dyscyplin. Skończyła stosunki międzynarodowe i socjologię, a obecnie łączy pracę na Wydziale Socjologii UW i w DELab UW. Jej publikacje dotyczą m.in. polityki integracji muzułmanów, bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze nuklearnym oraz organizacji wielkich imprez sportowych na przykładzie UEFA Euro 2012 w Polsce. Jest też autorką licznych ekspertyz i raportów dla biznesu i instytucji publicznych oraz ewaluacji instytucjonalnych (m.in. brukselskiego think tanku Breughel oraz systemu think tanków w Albanii).

#przyszłość pracy #globalizacja #społeczeństwo cyfrowe #kompetencje cyfrowe

Publikacje DELab UW

Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2019. Temat specjalny: inwestycje w rozwój
Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?
Wsparcie dla przemysłu 4.0 w Polsce. Prototyp narzędzia oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw produkcyjnych
Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego
Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca
Farmacja 4.0. Znacznie Polpharmy w budowaniu innowacyjnej gospodarki
Cyfrowy klucz do przyszłości. Kobiety na rynku pracy w kontekście kryzysu gospodarczego
Rodzina Przyszłości
Trendy technologiczne, czyli krótki wstęp do przyszłości
Digital Ecosystems. Society in the Digital Age
Raport o sytuacji mikro i małych firm 2017. Temat specjalny: technologie cyfrowe

Przebieg kariery

Przebieg kariery

–  2020: nadanie stopnia profesora uczelni, Uniwersytet Warszawski

– 2017: nadanie stopnia doktora habilitowanego, Instytut Socjologii

– 2008: Instytut Socjologii, stopień doktora

– 2004: Instytut Socjologii, stopień magistra

– 2003: Instytut Stosunków Międzynarodowych, stopień magistra

Publikacje

Książki

  1. Śledziewska K., Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  2. Włoch R. (2011). Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
  3. Włoch R., Gdula M., Grzymała-Kazłowska A. red. (2012). Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne. Warszawa, Wydawnictwo Scholar.

Rozdziały w książkach

Włoch R., Giza-Poleszczuk A. (2013). Innowacje a społeczeństwo”. W: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Warszawa, PARP.

Włoch R. (2015). Rewolucja informacyjna a rozwój społeczny i bezpieczeństwo ludzkie. W: Bezpieczeństwo międzynarodowe Polska-Europa-Świat, J. Zając et al. red. Warszawa, WDNiP UW, 157-168.

Artykuły

Włoch R. (2012). Poland: Multiculturalism in the making. W: Challenging Multiculturalism: Managing Diversity in Europe, Raymond Taras red., Edinburgh, Edinburgh University Press, Columbia University Press.

Włoch R.  (2013). UEFA As a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. Journal of Sport and Social Studies August   XX(X).

Podcasty

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

2008-2012: „Partycypacja obywatelska: diagnoza barier i stworzenie narzędzi wspomagających dobre rządzenie”  w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Priorytetu 6.2. Badania naukowe.2007-2013: Projekt Społeczny 2012 (sponsorowany przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe). Celem Projektu było stymulowanie i wspieranie innowacji społecznych pojawiających się przy okazji organizowania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.

Rola w projekcie: kompleksowy nadzór i udział w badaniach prowadzonych w ramach Projektu; współpraca z instytucjami publicznymi i organizacjami trzeciego sektora i partnerami zagranicznymi.

2013: udział w projekcie „The city ghettos of today”, finansowanym przez Komisję Europejską

Rola w projekcie:  desk research, przygotowanie działań badawczych.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

3. Stypendium „START” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Najlepszych Młodych Naukowców, 2009.

4. Stypendium Nowoczesnego Uniwersytetu dla młodych pracowników naukowych, 2010.

Przewiń do góry