dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak, prof. UW

Wydział Nauk Ekonomicznych UW

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Publikacje

Książki

 1. Joanna Siwińska-Gorzelak (2015) Dług publiczny a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, ISBN: 978-83-7383-760-7
 2. Anna Bartczak, Agnieszka Kopańska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2008) Podmioty prywatne w realizacji zadań publicznych. Analiza sektora wodno-kanalizacyjnego. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, 223 strony ISBN 978083‐7556‐07
 3. Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena Młochowska (2018) Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów. Wydawnictwo Naukowe Scholar  ISBN: 978-83-7383-923-6
 4. Michał Brzozowski, Paweł Gierałtowski, Dominika Milczarek i Joanna Siwińska-Gorzelak (2006), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 250 strony ISBN 978-83-235-0394-1

Rozdziały w książkach

 1. Siwińska-Gorzelak. Joanna (2015). Jakość edukacji a polityka oświatowa państwa – zarys literatury, w: Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D. (red.), Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, str. 254-265
 2. Joanna Siwińska-Gorzelak (2012). Ewolucja sfery publicznej w gospodarce, w: Wilkin J. (red.) Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, str. 31-41. ISBN: 978-83-7383-628-0
 3. Joanna Siwińska-Gorzelak (2012). Sektor publiczny w gospodarce, Wilkin J (red) Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe Scholar ISBN: 978-83-7383-628-0
 4. Joanna Siwińska-Gorzelak (2010). Uwagi dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego, w: Wilkin J. (red.) Reformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce - uwarunkowania ekonomiczno-finansowe i prawne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, str.91-103. ISBN:978-83-7207-915-2
 5. Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2009). Czy samorząd lokalny może i powinien wspierać konkurencję w dziedzinie edukacji w Kleer J. (red.), Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. Cedewu, Warszawa 2009, str. 125-147 ISBN:978-83-7556-192-0
 6. Joanna Siwińska-Gorzelak (2008). Jakość dóbr publicznych dostarczanych przez samorząd na przykładzie edukacji, w Kleer J. (red), Samorząd lokalny-dobro publiczne. Cedewu, Warszawa, str. 133-151. ISBN:978-83-7556-064-0
 7. Joanna Siwińska-Gorzelak (2008). Sektor publiczny w gospodarce, w Bednarski M. i Wilkin J. (red.) Ekonomia dla prawników. LexisNexis ISBN: 978-83-7620-013-2
 8. Joanna Siwińska-Gorzelak, Piotr Bujak (2006). Short-run effects of discretionary fiscal policy changes, w Dąbrowski M., Rostowski J. (red.) The Eastern Enlargement of the Eurozone, Springer, str. 131-145 ISBN 978-0-387-25766-2
 9. Joanna Siwińska-Gorzelak (2006). Związek między nierównowagą fiskalną a koniunkturą i tempem wzrostu gospodarczego w: Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D. i Siwińska-Gorzelak J. (red.), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 71-102 ISBN 978-83-235-0394-1
 10. Joanna Siwińska-Gorzelak (2006). Znaczenie instytucji budżetowych dla równowagi fiskalnej w: Brzozowski M., Gierałtowski P., Milczarek D. i Siwińska-Gorzelak J (red.), Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 103-126 ISBN 978-83-235-0394-1
 11. Joanna Siwińska-Gorzelak (2006). Wpływ globalizacji i integracji na wielkość i strukturę dochodów i wydatków publicznych krajów Unii Europejskiej, w Michałek J. i inni (red.) Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej. PWN, Warszawa, str. 470-485. ISBN: 978-83-01-15049-5
 12. Joanna Siwińska-Gorzelak (2006). Nierównowaga fiskalna a realna konwergencja, w Michałek J. i inni (red.) Polska w Unii Europejskiej: dynamika konwergencji ekonomicznej. PWN, Warszawa, str. 243-252 ISBN: 978-83-01-15049-5
 13. Joanna Siwińska-Gorzelak (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne. Doświadczenia brytyjskie, w Kleer J. (red.) Sektor publiczny w Polsce i na świecie. Między upadkiem a rozkwitem. CeDeWu, Wydawnictwa Fachowe, str.171-184.ISBN: 83-87885-86-X
 14. Joanna Siwińska (2004). Wydatki publiczne stymulujące w wzrost gospodarczy, w Kleer J. i Borkowska S. (red.) Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej - wnioski dla Polski. Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu ISBN: 8387967033 4
 15. Joanna Siwińska (2003). Currency crises and fiscal imbalances - transition countries perspective, w Dąbrowski M. (red.) Currency Crises in Emerging Markets, Springer Science, str. 95- 123. ISBN 978-1-4615-0343-9 5

Artykuły

 1. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2020) Sovereign and private claims in the hands of foreign banks–are they substitutes? The case of CEE countries. “Post-Communist Economies” 32 (4), str. 547-560 ISSN, 1465-3958
 2. Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Piotr Wójcik (2020) The impact of revenue autonomy on the composition of local public spending: evidence from Poland. “Local Government Studies”, vol 46; str. 1-25 ISNN: 0300-3930.
 3. Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2019). Can Higher Fiscal Autonomy Enhance Local Fiscal Discipline? „Publius. The Journal of Federalism” , str. 299-324 ISNN: 0048-5950
 4. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2018). Sovereign external debt and private sector entry in international financial markets. „Economics and Business Review” , vol 4(2) ISSN: 2392-1641
 5. Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2016). Czy konkurencja determinuje wielkość inwestycji gmin miejskich w Polsce ? „Gospodarka Narodowa” vol. 6 s. 95–114 ISSN: 0867-0005
 6. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2016). The interplay between public and private external debt stocks, „International Finance” 19(3) str. 311–332 ISSN: 1468-2362
 7. Jan Herczyński, Joanna Siwińska-Gorzelak (2016) Ocena efektywności podziału subwencji oświatowej dla gmin, „ Edukacja” 2(137), str.  47–66 ISSN 0239-6858
 8. Joanna Siwińska-Gorzelak, Joanna Tyrowicz, Lucas Van der Velde (2015). Language and (the Estimates Of) the Gender Wage Gap, „Economic Letters”, 136(C), str. 165-170. ISNN: 0165-1765
 9. Joanna Siwińska-Gorzelak (2015). Dług publiczny a cykliczność polityki fiskalnej, „Bank i Kredyt”, vol. 46 (1), str. 91-108 ISNN: 137-5520
 10. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2013). Fiscal Imbalances, Fiscal Rules, and Sovereign Bond Yields, „Ekonomista”, vol. 5, str. 669-680 ISNN:0013-3205
 11. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2013). Public Spending Volatility and Financial Market Development, „CESifo Economic Studies” vol 59 (1), str. 72-92. ISSN 1610-241X
 12. Grażyna Bukowska, Joanna Siwińska-Gorzelak (2011). School competition and the quality f education: introducing market incentives into public services. The case of Poland. “Economics of Transition”, 2011, vol 19 (1), str. 151–177 ISSN: 1468-0351
 13. Michał Brzozowski, Joanna Siwińska-Gorzelak (2010). The impact of fiscal rules on fiscal policy volatility. „Journal of Applied Economics”, vol. 13 (2), str. 205-231 ISNN: 1514-0326
 14. Joanna Siwińska-Gorzelak (2010). Niestabilność wydatków publicznych a długookresowy wzrost gospodarczy, “Ekonomista”, vol 2, str. 175-188. ISNN:0013-3205
 15. Joanna Siwińska-Gorzelak (2007). Badanie roli edukacji w rozwoju gospodarczym, „Ekonomista” vol. 5, str. 675-690 ISNN:0013-3205
 16. Joanna Siwińska-Gorzelak (2005). Wpływ polityki fiskalnej na konsumpcję gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej. „Gospodarka Narodowa”, nr 7-8, str. 85-100 ISSN 2300-523

Scroll to Top