Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Zajmuje się badaniami wzrostu gospodarczego, polityki fiskalnej; od niedawna bada też determinanty udziału kobiet w życiu polityczno-gospodarczym. W DELab UW zajmuje się przede wszystkim wpływem nowoczesnych technologii na produktywność i wzrost gospodarczy.

#makroekonomia #wzrost gospodarczy #gospodarka cyfrowa

Publikacje DELab UW

Przewiń do góry