Instytut Filozofii i Socjologii PAN

W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W Delab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.

#społeczeństwo cyfrowe #socjologia cyfrowa

Publikacje DELab UW

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2016 – doktor nauk społecznych, Instytut Socjologii UW
2010 – magister socjologii, Instytut Socjologii UW

Publikacje

Rozdziały w książkach

Kołodziejska, M., Świeżewska, K. (przyjęte do druku) Public Consultations in Polish Media Narratives. The Case of Olsztyn and Nowa Dęba, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making.

Kołodziejska, M., Tymiński, P. (przyjęte do druku). Usability Testing of the “In Dialogue” Platform, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making.

Kołodziejska, M. (2015). How Catholic internet forums are changing Catholicism. The Polish experience, w: M. Diez Bosch, J. L. Mico, J. M. Carbonell (red.). Catholic communities online. Blanquerna Observatory of Media, Religion and Culture, Universitat Ramon Llull, s. 83-93.

Kołodziejska, M. (2014). The electronic frontier of Catholicism in Poland – the answer to the crisis of religious community?, w: G. Ganiel, C. Monnot, H. Winkel (red.). 2014 Volume of Religion and the Social Order: Religion in Times of Crisis. Leiden: Brill, s. 54-71.

Kołodziejska, M., Hnatiuk, M. (2012). Pożegnanie z homo sovieticus: próba empirycznej weryfikacji kategorii oraz analiza jej obecności w socjologicznym dyskursie o transformacji, w: M. Gdula, P. Sadura (red.). Style życia i system klasowy w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, s. 117-138.

Artykuły

Kołodziejska, M., Neumaier, A. (2017). Between individualisation and tradition: transforming religious authority on German and Polish Christian online discussion forums. Religion 47 (2), s. 228-255.

Kołodziejska, M. (2016). The changing function and forms of presence of media in modern societies. A commentary. Stan Rzeczy 2(11), s. 232-240.

Kołodziejska, M., Arat, A. (2016). Religious Authority Online: Catholic Case Study in Poland. Religion and Society in Central and Eastern Europe 9 (1), s. 3-16.

Kołodziejska, M. (2014). Religion on Catholic Internet forums in Poland – a memory mediated. The Nordic Journal of Religion and Society 27 (2), s. 151-166.

Kołodziejska, M. (2013). Symbol of the cross in popular culture. The analysis of the use and transformation of the symbol in the “Machina” magazine. Polish Sociological Review 2, s. 209-222.

WP i raporty DELab UW

Kołodziejska, M. (oprac.) (2016). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 93/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_093_16.PDF.

Kołodziejska, M. (oprac.) (2015). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 80/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_080_15.PDF.

Kołodziejska, M. (oprac.) (2014). Korzystanie z religijnych stron i portali religijnych. Komunikat z badań CBOS nr 83/2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_083_14.PDF.

Uczestnictwo w konferencjach

Konferencje krajowe

Kołodziejska, M. Commodification of spirituality? The case of mindfulness in times of mediatisation. 13th ESA Conference “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”. 29.sierpnia 01.września 2017, Ateny, Grecja.

Kołodziejska, M. Where Non-Religion Meets Religion: the Digital Environments of Communication between Diverse Worldviews. A Case Study of Catholic Forums. ISSR Conference Religion, Cooperation And Conflict In Diverse Societies, 03-05.07.2017, Lozanna, Szwajcaria.

Kołodziejska, M. The Merits of Computer – Mediated Discourse Analysis. A Case Study of Online Forum. ESA RN 20 Qualitative Methods Conference, 01-03. września 2016, Kraków.

Kołodziejska, M. I know, therefore I am. The function of knowledge in the process of religious identity creation, expressing differences and inequalities. 12th ESA Conference, 25-28. sierpnia 2015, Praga, Czechy. [Wspołorganizacja sesji ESA RN34].

Kołodziejska, M. Two dimensions of religious authority on Catholic internet forums. ZeMKI Forschungskolloquim , 15. listopada 2015, Universität Bremen, Niemcy.

Kołodziejska, M. Individualism without Secularisation? The Effect of Online Forum Activity on Religious Engagement. Konferencja ISSR „Sensing Religion”, 02-05. lipca 2015, Louvain-la-Neuve, Belgia.

Kołodziejska, M. Between expressive individualism i church religiosity – influences of the internet on religious commitment. ESA RN 34 Midterm Conference “Religion in the Public Domain”, 03-05. września 2014, Belfast, Irlandia [współorganizacja konferencji].

Kołodziejska, M. Catholic forums- the new frontier of Catholicism in Poland?. Conference of the International Society for Media, Religion, and Culture, 04-07. sierpnia 2014, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania.

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Październik 2017 – czerwiec 2018

Projekt Horyzont 2020 „(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and Methods”, akronim EU Engineroom.

Ekspert, component jakościowej analizy treści.

Luty 2014 – luty 2016

Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Grant indywidualny, konkurs Preludium 5, panel: HS6. Projekt

„Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu”. Funkcja: kierownik projektu.
Kwiecień – maj 2014

Uppsala Religion i Society Research Centre (CRS) na Uniwersytecie

w Uppsali, Szwecja.

Visiting researcher. Opiekun naukowy: prof. Mia Lövheim.

Przewiń do góry