dr Marta Kołodziejska

Analityczka DELab UW

Wydział Socjologii UW

W obszarze jej zainteresowań są przede wszystkim relacje między korzystaniem z nowych mediów a przemianami religii i duchowości. Najczęściej prowadzi badania z wykorzystaniem metod jakościowych – analizy dyskursu oraz analizy treści. W DELab UW pracuje w projekcie EU Engineroom w ramach programu Horyzont 2020.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

marta

dr Marta Kołodziejska

DELab UW, Wydział Socjologii UW
Michał Paliński

Michał Paliński

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Himalaje face kapelusz

Dr hab. med Paweł Holas, prof. ucz.

Wydział Psychologii UW
kamil_sliwowski

Kamil Śliwowski

Panoptykon, Szkoła z Klasą

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2016 – doktor nauk społecznych, Instytut Socjologii UW
2010 – magister socjologii, Instytut Socjologii UW

Publikacje

Rozdziały w książkach

Kołodziejska, M., Świeżewska, K. (przyjęte do druku) Public Consultations in Polish Media Narratives. The Case of Olsztyn and Nowa Dęba, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making.

Kołodziejska, M., Tymiński, P. (przyjęte do druku). Usability Testing of the “In Dialogue” Platform, w: A. Przybylska (red.). ICT for dialogue and inclusive decision-making.

Kołodziejska, M. (2015). How Catholic internet forums are changing Catholicism. The Polish experience, w: M. Diez Bosch, J. L. Mico, J. M. Carbonell (red.). Catholic communities online. Blanquerna Observatory of Media, Religion and Culture, Universitat Ramon Llull, s. 83-93.

Kołodziejska, M. (2014). The electronic frontier of Catholicism in Poland – the answer to the crisis of religious community?, w: G. Ganiel, C. Monnot, H. Winkel (red.). 2014 Volume of Religion and the Social Order: Religion in Times of Crisis. Leiden: Brill, s. 54-71.

Kołodziejska, M., Hnatiuk, M. (2012). Pożegnanie z homo sovieticus: próba empirycznej weryfikacji kategorii oraz analiza jej obecności w socjologicznym dyskursie o transformacji, w: M. Gdula, P. Sadura (red.). Style życia i system klasowy w Polsce. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar, s. 117-138.

Artykuły

Kołodziejska, M., Neumaier, A. (2017). Between individualisation and tradition: transforming religious authority on German and Polish Christian online discussion forums. Religion 47 (2), s. 228-255.

Kołodziejska, M. (2016). The changing function and forms of presence of media in modern societies. A commentary. Stan Rzeczy 2(11), s. 232-240.

Kołodziejska, M., Arat, A. (2016). Religious Authority Online: Catholic Case Study in Poland. Religion and Society in Central and Eastern Europe 9 (1), s. 3-16.

Kołodziejska, M. (2014). Religion on Catholic Internet forums in Poland – a memory mediated. The Nordic Journal of Religion and Society 27 (2), s. 151-166.

Kołodziejska, M. (2013). Symbol of the cross in popular culture. The analysis of the use and transformation of the symbol in the “Machina” magazine. Polish Sociological Review 2, s. 209-222.

WP i raporty DELab UW

Kołodziejska, M. (oprac.) (2016). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 93/2016, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_093_16.PDF.

Kołodziejska, M. (oprac.) (2015). Korzystanie z religijnych stron i portali internetowych. Komunikat z badań CBOS nr 80/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_080_15.PDF.

Kołodziejska, M. (oprac.) (2014). Korzystanie z religijnych stron i portali religijnych. Komunikat z badań CBOS nr 83/2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_083_14.PDF.

Uczestnictwo w konferencjach

Konferencje krajowe

Kołodziejska, M. Commodification of spirituality? The case of mindfulness in times of mediatisation. 13th ESA Conference “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities”. 29.sierpnia 01.września 2017, Ateny, Grecja.

Kołodziejska, M. Where Non-Religion Meets Religion: the Digital Environments of Communication between Diverse Worldviews. A Case Study of Catholic Forums. ISSR Conference Religion, Cooperation And Conflict In Diverse Societies, 03-05.07.2017, Lozanna, Szwajcaria.

Kołodziejska, M. The Merits of Computer – Mediated Discourse Analysis. A Case Study of Online Forum. ESA RN 20 Qualitative Methods Conference, 01-03. września 2016, Kraków.

Kołodziejska, M. I know, therefore I am. The function of knowledge in the process of religious identity creation, expressing differences and inequalities. 12th ESA Conference, 25-28. sierpnia 2015, Praga, Czechy. [Wspołorganizacja sesji ESA RN34].

Kołodziejska, M. Two dimensions of religious authority on Catholic internet forums. ZeMKI Forschungskolloquim , 15. listopada 2015, Universität Bremen, Niemcy.

Kołodziejska, M. Individualism without Secularisation? The Effect of Online Forum Activity on Religious Engagement. Konferencja ISSR „Sensing Religion”, 02-05. lipca 2015, Louvain-la-Neuve, Belgia.

Kołodziejska, M. Between expressive individualism i church religiosity – influences of the internet on religious commitment. ESA RN 34 Midterm Conference “Religion in the Public Domain”, 03-05. września 2014, Belfast, Irlandia [współorganizacja konferencji].

Kołodziejska, M. Catholic forums- the new frontier of Catholicism in Poland?. Conference of the International Society for Media, Religion, and Culture, 04-07. sierpnia 2014, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania.

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Październik 2017 – czerwiec 2018

Projekt Horyzont 2020 „(EU) Explorations in Next Generation Internet emerging research opportunities, technologies and Methods”, akronim EU Engineroom.

Ekspert, component jakościowej analizy treści.

Luty 2014 – luty 2016

Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Grant indywidualny, konkurs Preludium 5, panel: HS6. Projekt

„Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu”. Funkcja: kierownik projektu.
Kwiecień – maj 2014

Uppsala Religion i Society Research Centre (CRS) na Uniwersytecie

w Uppsali, Szwecja.

Visiting researcher. Opiekun naukowy: prof. Mia Lövheim.

Scroll to Top