Enterprise Europe Network

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. W ramach EEN odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

Publikacje DELab UW

Przewiń do góry