dr inż. Tomasz Krawczyk

Starszy konsultant Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: ekonometria finansowa, rynki kapitałowe, modelowanie ryzyka w projektach inwestycyjnych. W ramach EEN odpowiada za dostęp do rynków zagranicznych, ocenę analityczną w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych, analizy biznesowe i finansowe wraz z oceną ryzyka, wsparcie w obszarze umiędzynarodowienia biznesu i innowacji produktowych, procesowych i usługowych.

The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

Jak nowe technologie zmieniają świat

prof. Katarzyna Śledziewska, prof. Renata Włoch

w kategorii Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną

Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o podróżach w kosmos.
Z dr Dorotą Celińską-Kopczyńską (MIM UW, WNE UW) o zastosowaniu geometrii nieeuklidesowej.
Z prof. Michałem Głowackim (WDIB UW) o nowych mediach i dyskursie publicznym w dobie rewolucji cyfrowej.
unnamed
Data:
Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników. W szczególności koncentrujemy się na partnerach biznesowych i przemysłowych, środowiskach akademickich, laboratoriach i instytucjach badawczych, administracji publicznej, instytucjach europejskich i krajowych, organizacjach pozarządowych, które zainteresowane są lepszym poznaniem i zrozumieniem transformacji cyfrowej w obszarach: gospodarka, społeczeństwo, przemysł 4.0, procesy produkcyjne,  konsumpcja, rynek pracy, administracja publiczna, służba zdrowia, energetyka, bezpieczeństwo, rolnictwo.

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

Od 2016.03.15 do 2021.03.15 pełnił funkcję zastępcy zadania Nuclear Phycisc Innovation (NUPIA) z ramienia Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego w konsorcjum European Nuclear Science and Application Research 2 (ENSAR2) - European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654002. Odpowiedzialny wraz z Marie-Hélène Moscatello Di Giacomo (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives & Assistant Director for Safety, Security, Radioprotection - GANIL) za zbudowanie europejskiej sieci w obszarze transferu technologii nuklearnych.

Przebieg kariery

Ukończył studia podyplomowe „Systemy informacyjne i analiza danych” na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Posiada następujące certyfikaty: Microsoft Data Integration and Management Developer in SQL Server – Microsoft SQL Server, Microsoft Data Modeling and Analysis Developer in Excel – Microsoft Office, Passus Business Process Modeller in Datapolis Workbox – Passus Datapolis, Data Exploration and Visualization in STATISTICA – StatSoft. W trakcie studiów podyplomowych zdobył także umiejętności obsługi programu SAS (Statistical Analysis System): przetwarzanie i analiza danych (SAS/4GL+SAS/EG), zaawansowane przetwarzanie danych (SAS/SQL), automatyzacja przetwarzania danych (SAS/ML), prognozowanie i symulacje (SAS/4GL+SAS/PS), analiza wielowymiarowa i przestrzenna (SAS/4GL), metody Data Mining (SAS/EM).

Posiada dyplom Inżyniera Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej, kierunek: mechanika i projektowanie maszyn. Specjalność: inżynieria lotnicza. Temat pracy „Analiza MES (Metoda elementów skończonych) kadłuba silnika F100-PW-229 oraz projekt elementu mocującego silnik z płatowcem „. Obszary zainteresowań: aerodynamika i mechanika lotu, wojskowe silniki lotnicze, awionika, przyrządy pokładowe, systemy uzbrojenia lotniczego a także walka samolotów wysokomanewrowych na bliskim i dalekim dystansie (praca przejściowa) – „Analiza ryzyka metodą Monte Carlo w ocenie eksploatacji wojskowych statków powietrznych na przykładzie samolotów F-16 i MiG-29”.

Scroll to Top