Odpowiada za poszerzanie działalności DELab UW o projekty finansowane przez instytucje unijne; monitoruje również możliwości pozyskiwania projektów i dotacji z instytucji krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz zarządza przebiegiem przygotowywania wniosków projektowych i realizacją toczących się projektów.

Publikacje DELab UW

Przewiń do góry