IRYNA SHUVAIEVA

Odpowiada za poszerzanie działalności DELab UW o projekty finansowane przez instytucje unijne; monitoruje również możliwości pozyskiwania projektów i dotacji z instytucji krajowych, unijnych i międzynarodowych oraz zarządza przebiegiem przygotowywania wniosków projektowych i realizacją toczących się projektów.

Publikacje DELab UW

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2012 – 2015: Project Officer w CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

2017 – obecnie: Specjalista ds. rankingów szkół wyższych na Uniwersytecie Warszawskiem

2018 – 2020: Specjalista w ramach projektu B+R w programie PO IR

Przebieg kariery

Wrzesień 2016: MA (European Interdisciplinary Studies), Kolegium Europejskie (Natolin)

Czerwiec 2012: MSc (International Business Economics), Uczelnia Łazarskiego

Przewiń do góry