dr Joanna Mazur

Analityczka DELab UW

Wydział Prawa i Administracji UW

Absolwentka prawa oraz Kolegium Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. W 2021 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W DELab UW pracuje nad analizą prawniczych aspektów budowania jednolitego rynku cyfrowego, przede wszystkim inicjatywy dotyczące ochrony danych osobowych oraz praw autorskich. Interesuje się również problematyką ochrony praw człowieka w przestrzeni cyfrowej.

Od stycznia 2019 roku realizuje grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego”.

#ochrona danych osobowych #prawo Unii Europejskiej #jednolity rynek cyfrowy

Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WPiA UW) o wnioskach z badania edukacji zdalnej.
Czego życzymy sobie i Wam na nadchodzący rok? Sprawdźcie sami!
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WPiA UW) o systemach automatycznego podejmowania decyzji.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WPiA UW) o skuteczności ochrony danych osobowych w sieci.
Z dr Joanną Mazur (DELab UW, WPiA UW) o weryfikacji informacji w dobie pandemii koronawirusa.
Dostęp do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w obliczu rozwoju AI

dr Joanna Mazur

DELab UW, Wydział Prawa i Administracji UW
Dostęp do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w obliczu rozwoju AI

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Akademia Leona Koźmińskiego
Dostęp do informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w obliczu rozwoju AI

Michał Kibil, ekspert KPI

Współzałożyciel i Starszy Wspólnik w kancelarii DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.
Algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw jako informacja publiczna

Algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw jako informacja publiczna

Data:
Orędzie o stanie Unii Europejskiej: cyfryzacja jednym z kluczowych filarów działań

Orędzie o stanie Unii Europejskiej: cyfryzacja jednym z kluczowych filarów działań

Data:
Tarcza prywatności dzieli los Bezpiecznej przystani, czyli o problemie braku adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych

Tarcza prywatności dzieli los Bezpiecznej przystani, czyli o problemie braku adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych

Data:
Kod źródłowy jako informacja publiczna?

Kod źródłowy jako informacja publiczna?

Data:
Unia Europejska w dobie COVID-19

Unia Europejska w dobie COVID-19

Data:
21 marca zapraszamy na Marcowy Klub Informatyka!

21 marca zapraszamy na Marcowy Klub Informatyka!

Data:

Przebieg kariery

Kariera zawodowa

2021 - doktor nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

2017 - 2020  – doktorat, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

od 2016 – analityczka DELab UW

Przebieg kariery

2012-2017 – prawo, Uniwersytet Warszawski

2014-2016 – II stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2011-2013 – I stopień Kolegium Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski

2010-2013 – I stopień stosunków międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Publikacje

Książki

Śledziewska K., Włoch R., Słok-Wódkowska M., Mazur J., Syliwoniuk M., Paliński M. (2017). Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym. Warszawa, DELab UW.

Rozdziały w książkach

Mazur J. (2020) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO, w Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata, pod red. A. Czubik, D. Dziwisz, E. Szczepankiewicz-Rudzkiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, 159-172.

Mazur J. (2019) Wymiany barterowe a niepokój społeczny, w Niepokój społeczny: wyobrażenia i problemy, pod red. M. Rakusa-Suszczewski, M. Luty-Michalak, A. Rozalska, B. H. Olszewski, Warszawa, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, 161-180.

Artykuły

Mazur J. (2019) Automated Decision-Making and the Precautionary Principle in EU Law, “Baltic Journal of European Studies” 9(4), 3-18, DOI: 10.1515/bjes-2019-0035.

Mazur J. (2019) Regulation on Unjustified Geoblocking: A Hardly-Existing Market Facing a Hardly-Existing Challenge?, “Pécs Journal of International and European Law” (I-II), 99-106.

Mazur J. (2018) Right to Access Information as a Collective Based Approach to the GDPR’s Right to Explanation in European Law, “Erasmus Law Review”, 3, 178-189, DOI: 10.5553/ELR.000116.

Mazur J., Szmigielski A. (2018) Czy działalność Ubera jest usługą społeczeństwa informacyjnego? Rozważania na kanwie sprawy Asociación Profesional Elite Taxi AS, “Europejski Przegląd Sądowy” 5, 37-43.

Mazur J. (2018) Copy Fights w Unii Europejskiej, czyli o artykule 13 projektu dyrektywy o ochronie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, „Prawo europejskie w praktyce” 174 (11/12), 51-57.

Sobolewski M., Paliński M., Mazur J. (2017) GDPR: A Step Towards a User-centric Internet?, “Intereconomics” 52(4), 207-213, DOI: 10.1007/s10272-017-0676-5.

WP i raporty DELab UW

Śledziewska K., Gyódi K., Hardy W., Mazur J. (2019) Airbnb w Warszawie. Charakterystyka rynku i wyzwania dla miasta, Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Mazur J., Śledziewska K., Włoch R. (2018) Taksówkarz – cyfrowy przedsiębiorca, Raport DELab UW, Warszawa DELab.

Podcasty

Pozostałe

Uczestnictwo w konferencjach

Wystąpienia

Impact re:action 2020, prezentacja raportu „Alma mater digital. Jak wyzwolić cyfrowy gen nauki w Polsce?”

Mentorowanie oraz wystąpienie na temat RODO w Muzeum Narodowym w Warszawie podczas hackatonu HackArt, 26-27 maja 2018.

Konferencje krajowe

„Ochrona danych osobowych w środowisku cyfrowym, czyli o danych osobowych jako nowej ropie w świetle prawa UE” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ‘In varietate concordia – wyzwania prawa europejskiego’, Warszawa, 29-30 marca 2019 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (organizator: Koło Naukowe Prawa Europejskiego.

„W poszukiwaniu śladów postrzegania ochrony danych osobowych jako wspólnego dobra w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych” na XX Konferencji Wydziałowej (Doktoranckiej) „Solidarność i Dobro Wspólne Jako Wartości w Prawie” Warszawa, 1-4 marca 2019, dzień doktorancki: 2 Marca 2019 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

“Regulation of Geoblocking and the Problem of Low Intra-EU iTrade” na „Rethinking Digitalisation of Economies and Societies”, 17.09.2018, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

„Zautomatyzowane podejmowanie decyzji jako wyzwanie dla ochrony praw człowieka. Granice autonomii użytkownika sieci w RODO” na „Prawa człowieka wobec wyzwań współczesnego świata”, 5-6.04.2018, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Konferencje międzynarodowe

"Automated Decision-Making Systems as a Challenge for the Rule of Law in the Light of European Law”, Wydarzenie, w związku z pandemią, przeniesione do formy online: Ninth Annual Cambridge International Law Conference, Webinar Series International Law and Global Risks: Current Challenges in Theory and Practice, 30.4-2.5.2020 r.

Z: prof. R. Grzeszczakiem, “Regulating without Regulation? Regulating without the Sovereign? The Transition from Government to Governance on the example of the GDPR”, International Society of Public Law (ICON-S Conference 2019) Public Law in Times of Change? 1-3 lipca 2019, Santiago de Chile, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Catolica de Chile.

“When the Environment Becomes Digital: Could Environmental Law Inspire European Data Protection Law?” na Cambridge International Law Journal 8th Annual Conference ‘New Technologies: New Challenges for Democracy and International Law 20-21 March, 2019 Faculty of Law, University of Cambridge.

Poster i krótkie wystąpienie, “Modelcentric Explanation as a Tool to Combat Algorithmic Bias. Perspective of the European Law” (poster) na Second European Symposium on Societal Challenges in Computational Social Science 2018: Bias and Discrimination, Kolonia 5-7.12.2018, GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, Nokia Bell Labs and ETH Zurich

“Algorithms as Public Information: Right to Information in Digital Space From the Perspective of European Law” na Erasmus Early-Career Scholars Conference “New business models and globalized markets: Rethinking public and private responsibilities”, 11-13.04.2018, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam

Projekty badawcze

Współpraca z instytucjami naukowymi

Współpraca z dr Marcinem Serafinem w ramach projektu Max Planck Partner Group (Max Planck Society w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, kierownik: Marcin Serafin) – analiza sytuacji prawnej Ubera w Polsce.

Praca w projekcie Ocena gotowości beneficjentów funduszy EBOR do przyjęcia usług e-administracji (z K. Śledziewska, R. Włoch, J. Mazur, W. Przecherska) DELab UW na zlecenie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, 2018

Kierownik projektów badawczych

Grant Narodowego Centrum Nauki Preludium pod tytułem: „Zautomatyzowane podejmowanie decyzji a zakaz dyskryminacji na gruncie prawa europejskiego” (2018/29/N/HS5/00105).

Uczestnik badań zespołowych

Udział w międzynarodowym projekcie badawczym. Wykonawca projektu: Projekt międzynarodowy EU Engineroom: Explorations in Next Generation Internet Emerging Research Opportunities, Technologies and Methods, realizowany w ramach programu Horizon 2020 (id projektu: H2020-ICT_2017-1): okres realizacji projektu: 1/10/2017 – 30/3/2019.

Wyróżnienia i nagrody

Najważniejsze wyróżnienia

Drugie miejsce w konkursie ‚Scientivity Contest’ organizowanym przez ASIS&T (Association for Information Science and Technology) European Student’s Chapter (luty 2018).

Przewiń do góry